Publikacje INDID

W tym miejscu znajdziesz publikacje opracowane i wydane przez Instytut Dyskursu i Dialogu (raporty, opracowania, analizy, teksty naukowe) w podziale na następujące kategorie:

Dyskurs i Dialog
Instytut Dyskursu i Dialogu
Instytut Dyskursu i Dialogu

Nasze najnowsze Publikacje

Monitoring przekazów medialnych dotyczących Kościoła Katolickiego w Polsce

Raport INDID

Raport powstał w ramach projektu “Lepiej rozmawiajMY i zmieńMY media na DOBRE!

Monitoring przekazów medialnych - 150 dni wojny na/w Ukrainie

Raport INDID

Raport powstał w ramach projektu “Lepiej rozmawiajMY i zmieńMY media na DOBRE!”

Monitoring przekazów medialnych dotyczących koronawirusa w 2021 roku

Raport INDID

Raport powstał w ramach projektu “Lepiej rozmawiajMY i zmieńMY media na DOBRE!

Rekomendacje dla organizacji pozarządowych II

w zakresie odpowiedzialnych działań w sieci

Wypracowane w ramach projektu Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO – edycja II (dedykowana organizacjom pomocowym)

Rekomendacje dla organizacji pozarządowych

w zakresie odpowiedzialnych działań w sieci

Wypracowane w ramach projektu Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO – edycja I (dedykowana organizacjom równościowym)

Metodologia dokonywania audytów obywatelskich w polskich mediach

Obywatelska Agencja Ratingowa

Celem audytu obywatelskiego jest kompleksowa ocena funkcjonowania redakcji medialnych w 4 wymiarach.

Obraz Muzułmanów, Muzułmanek i Islamu w polskich mediach

Raport otwarcia z monitoringu mediów

Niniejszy raport jest pierwszym z serii 24 raportów, które powstaną w ramach projektu Let’s Empower, Participate and Teach Each Other to Hype Empathy.

Raport podsumowujący wybory prezydenckie

II tura

Raport podsumowujący obywatelski monitoring sposobu prezentowania kandydatów na urząd Prezydenta RP: II tura wyborów prezydenckich

Raport podsumowujący wybory prezydenckie

I tura

Raport podsumowujący monitoring sposobu prezentowania kandydatów na urząd Prezydenta RP: I tura wyborów prezydenckich

Dialog międzypokoleniowy

Postrzeganie seniorów przez różne grupy wiekowe w Aleksandrowie Kujawskim

Dziennikarze o dziennikarstwie

Jak tworzone są przekazy medialne w redakcjach?

Leki i suplementy diety

Analiza sposobów ich promowania w przekazie medialnym

Zdrowie, bezpieczeństwo, komunikacja

Analiza potrzeb seniorów z gminy Zbójno

Senior - konsument

Jak media starają się wpływać na osoby starsze?

Życie towarzyskie seniorów w Świeciu

Zwyczaje, wzorce i przyzwyczajenia

Ostatnie podsumowujące Raporty

2019

Raport podsumowujący obywatelski monitoring przekazów medialnych w roku 2019

2018

Raport podsumowujący obywatelski monitoring przekazów medialnych w roku 2018

Kolejne wydania czasopisma Dyskurs & Dialog

Czasopismo wydawane jest przez Instytut Dyskursu i Dialogu dzięki środkom pozyskanym z NIW-CRSO w ramach dotacji z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Numer 10

Czasopismo lepszej debaty publicznej

Numer 9

Czasopismo lepszej debaty publicznej

Numer 8

Czasopismo lepszej debaty publicznej

Numer 7

Czasopismo lepszej debaty publicznej

Numer 6

Czasopismo lepszej debaty publicznej

Numer 5

Czasopismo lepszej debaty publicznej

Numer 4

Czasopismo lepszej debaty publicznej

Numer 3

Czasopismo lepszej debaty publicznej

Numer 2

Czasopismo lepszej debaty publicznej

Numer 1

Czasopismo lepszej debaty publicznej