Obywatelska Agencja Ratingowa

Obywatelska Agencja Ratingowa

1 lipca 2022 ruszyliśmy z nowatorskim projektem Obywatelska Agencja Ratingowa! To obywatele będą oceniać pracę mediów, a tym samym wpływać na ich samodoskonalenie i rzetelniejszą pracę! Wystawiane noty bazować będą na wieloetapowych audytach obywatelskich w redakcjach...
Spotkanie dotyczące projektu „Empathy”

Spotkanie dotyczące projektu „Empathy”

1 lipca miało miejsce spotkanie dotyczące projektu „EMPATHY: Let’s Empower, Participate and Teach Each Other to Hype Empathy. Challenging Discourse about Islam and Muslims in Poland”. Celem było bliższe poznanie się wśród organizacji partnerskich, którymi są...
Slot Art Festival 2022

Slot Art Festival 2022

Muzyka, warsztaty, ale też okazja do prezentacji naszej fundacji i prowadzonych przez nas działań – to wszystko przez pięć dni na Slot Art Festival 2022. Nasza obecność w Strefie Inicjatyw Społecznych i Twórczych to też przede wszystkim okazja do spotkania się z...