AKTUALNOŚCI

Dyskurs, Dialog i Rozwój

7 lipca 2023

Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach konkursu PROO 4 Instytut Dyskursu i Dialogu rozpoczyna nowe zadanie. Tym razem będzie to rozwój instytucjonalny w zakresie działalności analitycznej i wydawniczej naszej organizacji. Główny nacisk położony będzie na wydawanie czasopisma naukowego “Dyskurs & Dialog”, a także na wydawaniu raportów podsumowujących kolejne cykle monitoringu mediów. Rozwiniemy także naszą ekipę pod kątem umiejętności analitycznych i piśmienniczych.

Postęy projektu będziemy dokumentować na poniższej stronie:

Zadanie “Dyskurs, Dialog i Rozwój” finansowane jest ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Wyniki konkursu:
https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/edycja-2023/priorytet-4/