AKTUALNOŚCI

Lepiej rozmawiajmy

19 października 2022

Lepiej rozmawiajMY i zmieńMY media na DOBRE!

Pierwszego października 2021 wystartował projekt „Lepiej rozmawiajMY i zmieńMY media na DOBRE!” Jest on realizowany przez Instytut Dyskursu i Dialogu dzięki dotacji uzyskanej z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Na tej podstronie będą pojawiać się bieżące informacje o projekcie – zachęcamy do jej śledzenia!

Projekt “Lepiej rozmawiajMY i zmieńMY media na DOBRE!” ma cztery główne cele:

  1. Edukacja medialna osób w różnym wieku (choć głównie młodych) w zakresie: rozpoznawania manipulacji, fake newsów, propagandy, skrajnej stronniczości i nierzetelności w środkach komunikowania masowego (zarówno w mediach tradycyjnych jak i społecznościowych). W tym celu prowadzimy szereg szkoleń w różnych miastach w Polsce oraz warsztatów w szkołach średnich. Jeśli sytuacja pandemiczna to umożliwi – będą to spotkania stacjonarne. Liczymy, że dzięki nim znacznie podniosą się kompetencje w zakresie krytycznego myślenia u Uczestników/czek projektu.
  2. Obywatelski monitoring przekazów medialnych poświęconych czterem obszarom tematycznym: (a) sytuacja osób LGBTQ w Polsce, (b) stan i rola kościoła katolickiego w Polsce, (c) pandemia COVID-19 w Polsce i reakcje społeczne na nią, (d) zmiany klimatu i sposób ich postrzegania w Polsce. Wyniki monitoringu zostaną opublikowane w czterech przystępnych publikacjach i pokażą w jaki sposób różne kanały komunikacji mówią o powyższych zagadnieniach. Napiętnowane zostaną wszelkie manipulacje, fake newsy czy skrajnie stronnicze podejście.
  3. Promocja zdrowej rozmowy na trudne tematy, pomimo różnic. W tym celu zorganizujemy szereg debat i nagramy serię viddeoblogów, w których osoby mające przeciwstawne poglądy w powyżej zarysowanych obszarach będą miały możliwość zaprezentowania swoich argumentów w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia dla odmiennych poglądów.
  4. Zaprezentowanie propozycji zmian w prawie dotyczącym mediów. Wszystkie zgromadzone doświadczenia w ramach projektu przełożą się na stworzenie projektu ustawy, który przysłuży się zmianom na lepsze w polskim prawie regulującym funkcjonowanie środków komunikowania masowego. W tym celu zorganizujemy spotkania konsultacyjne i poddamy pomysły pod krytyczny osąd ekspertów i interesariuszy. Liczymy na zdobycie szerokiego poparcia społecznego, które umożliwi zaprezentowanie projektu parlamentowi.

W tym miejscu będą pojawiać się aktualności i zaproszenia do udziału w rozmaitych wydarzeniach. Liczymy na Wasze zaangażowanie!

Projekt ustawy medialnej

W ramach projektu “Lepiej rozmawiajMY i zmieńMY media na DOBRE!” zrealizowana została  “Ustawa o wolności i rzetelności środków komunikowania społecznego” Projekt tejże ustawy ma na celu:

  • powołanie nowej instytucji publicznej dbającej o rzetelność w mediach
  • ujednolicenie kanałów komunikacji masowej (media tradycyjne + kanały w mediach społecznościowych)
  • więcej wolności dla mediów i wsparcia dziennikarzy w sporach z władzą/biznesem.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Raport podsumowujący monitoring przekazów medialnych dotyczących informowania o zmianach klimatycznych w Polsce

Przez kilka ostatnich lat prowadzonego przez Instytut Dyskursu i Dialogu bieżącego monitoringu mediów, mogliśmy obserwować, zarówno dobre, jak i złe praktyki dziennikarskie związane z relacjonowaniem katastrof przyrodniczych, działań człowieka wobec natury, zmian prawnych czy polityki ekologicznej w Polsce i na arenie międzynarodowej. Poniższy raport to efekt analiz prowadzonych przez naszych wolontariuszy. Zachęcamy do zapoznania sie z publikacją.

Lepiej RozmawiajMY – rozmowa z Jakubem Wiechem dotycząca zmian klimatu

Rozmowa z Jakubem Wiechem była piątym spotkaniem z cyklu “Lepiej rozmawiajMY”. Tym razem o zmianach klimatu – bardzo ważnym temacie, który budzi sporo kontrowersji w debacie publicznej.

Lepiej RozmawiajMY – wywiad z Kosmą Kołodziejem o sytuacji osób LGBTQ+

Czwarty odcinek z cyklu “Lepiej rozmawiajMY”, tym razem rozmowa z Kosmą Kołodziejem, wiceprezesem stowarzyszenie Diversity.pl o sytuacji osób LGBTQ plus w Polsce.

Raport podsumowujący monitoring przekazów medialnych dotyczących informowania o sytuacji społeczności LGBTQ+ w Polsce

Raport powstał na podstawie bieżącego monitoringu, w którym opisano wybrane tematy powiązane z zagadnieniem społeczności LGBTQ+, uwzględniając manipulacyjne i emocjonalne aspekty przekazów medialnych. Ostatecznie, w bazie badania znalazło się 275 materiałów medialnych opublikowanych pomiędzy 4 stycznia 2021 a 22 marca 2023, co stanowi ponad dwa lata aktualnych danych. Do analizy tematyki społeczności LGBTQ+ wykorzystano zgromadzoną bazę badawczą, a pożądane materiały badawcze wyszukiwano zarówno poprzez kategorię „obszar tematyczny” wprowadzaną przez kodujących (m.in. jako „Sytuacja osób LGBTQ+”), jak i poprzez ręczne wyszukiwanie haseł w całej kilkutysięcznej bazie materiałów

Stan i rola Kościoła Katolickiego w Polsce – raport podsumowujący monitoring przekazów medialnych

Kościół katolicki jest w Polsce instytucją szczególną. Odegrał on ważną rolę w historycznych przemianach, był i jest swoistym regulatorem norm społecznych istotnym z punktu widzenia znacznej części społeczeństwa, a także dostarcza ważnych rytuałów, obrzędów i obyczajów społecznych, w których przeplatają się nawzajem sfery sacrum i profanum. Jednak kościół jako instytucja od wielu lat w naszym kraju niewątpliwie jest w kryzysie.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem, stanowiący podsumowanie monitoringu przekazów medialnych odnoszących się do sytuacji Kościoła katolickiego w Polsce!

“Dezinformacja” – warsztaty z edukacji medialnej!

Warsztaty z edukacji medialnej to jedna z głównych inicjatyw naszej fundacji. W ramach projektu “lepiej rozmawiajMY i zmieńMY media na DOBRE!” przeprowadziliśmy cykl warsztatów dla uczniów szkół średnich. Istota rzetelności dziennikarskiej, negatywne konsekwencje fake newsów i treści propagandowych, odpowiedni poziom debaty publicznej – między innymi te tematy poruszamy na naszych warsztatach. Wykorzystywanym przez nas narzędziem jest nasza autorska gra planszowa “IV Władza” z dodatkiem “Dezinformacja” wydanym w ramach projektu.

– Lepiej RozmawiajMY – wywiad z Katarzyną Olszewską o Kościele katolickim –

W ramach projektu Lepiej RozmawiajMY spotkaliśmy się z dr Katarzyną Olszewską i rozmawialiśmy o Kościele katolickim. Tę rozmowę można znaleźć na naszym kanale na YouTube. Poruszyliśmy zagadnienia dotyczące grzechów Kościoła, głównie pedofili i rozliczeń z nią związanych. Zadaliśmy pytania o potrzebę bycia we wspólnocie Kościoła katolickiego oraz potrzebie zmian, jakich potrzebuje ta wielowiekowa instytucja. Wreszcie zapytaliśmy co dobrego Kościół obecnie robi oraz działania papieża we współczesnym świecie.

– Debata “Stan i rola Kościoła Katolickiego w Polsce” –

Za nami kolejna już, trzecia debata w ramach cyklu Lepiej rozmawiajMY. Tym razem tematem był “Stan i rola Kościoła Katolickiego w Polsce”. Rozmawiali: prof. Paweł Borecki, prof. Jarosław Macała, dr Arkadiusz Fordoński, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski oraz Kamil Sulej z Civitas Christiana. Moderatorem był: Cezary Boryszewski (Klub Jagielloński i Pressje). W czasie spotkania poruszano zagadnienia związane z przyszłością Kościoła. Szczególnie zwrócono uwagę na kierunki ewentualnych zmian oraz obraz jaki ta wielowiekowa instytucja ma w opinii polskiego społeczeństwa. Debata dostępna jest w serwisie YouTube.

– Lepiej rozmawiajMy – rozmowa z Marcinem Ogdowskim –

Tematem kolejnego spotkania w ramach Lepiej rozmawiajMy była wojna na Ukrainie. Zapraszamy na rozmowę z Marcinem Ogdowskim, dziennikarzem, pisarzem, byłym korespondentem wojennym, obecnie piszącym dla “Tygodnika Przegląd”. W czasie rozmowy omówione zostały poszczególne aspekty wojny toczącej się za naszą wschodnią granicą. Rozmowa dostępna jest w serwisie YouTube.

– Debata „Porozmawiajmy o wojnie” –

Za nami kolejna debata w ramach cyklu „Lepiej rozmawiajMY”. Po raz kolejny odbyła się w CK Dwór Artusa w Toruniu. W dniu 10 października spotkaliśmy się, aby „Porozmawiać o wojnie”, a na naszym fanpage’u na Facebooku prowadzona była transmisja online na żywo. Uczestnikami debaty byli: Marcin Ogdowski, Witold Jurasz, Marcin Chruściel, Józef Lang, Chrystyna Misiewicz, Arkadiusz Lewandowski (prowadzący).

Debata była okazją do poznania stanowiska środowiska akademickiego, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz publiczności w zakresie przyczyn, przebiegu oraz skutków konfliktu, również w kontekście Polski.

Więcej o samej debacie znaleźć można:

Uczestnicy debaty “Porozmawiajmy o wojnie”/INDID, CK Dwór Artusa, 10.10.22

– 150 dni wojny na/w Ukrainie – raport podsumowujący monitoring przekazów medialnych –

Na naszej stronie internetowej można zapoznać się z raportem dotyczącym monitoringu mediów dotyczącym wojny na terytorium Ukrainy. Monitoring rozpoczęliśmy wraz z początkiem inwazji, 24 lutego 2022 i trwał do 24 lipca 2022 roku. Przez te miesiące, czyli łącznie 150 dni monitorowaliśmy wraz z wolontariuszami telewizję, radio, prasę i Internet. Badania stanowią losową próbkę materiałów z tego okresu i mają na celu pokazanie, w jaki sposób media relacjonują sytuacje kryzysowe oraz relacjonują codzienne wydarzenia z frontu i życia ukraińskiego społeczeństwa.

Więcej o raporcie oraz sam dokument “150 dni wojny na/w Ukrainie”:

Debata „Czy to już koniec pandemii Covid-19”?

Za nami pierwsza debata z cyklu „Lepiej rozmawiajMY”, które odbyło się 30 czerwca w Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu. Spotkanie dotyczyło pandemii Covid-19. Na naszym Facebooku prowadzona była transmisja online. Uczestnikami debaty byli: dr hab. Michał Wróblewski, Łukasz Wudarski, Nikola Bochyńska, dr Klaudia Rosińska. W trakcie spotkania uczestnicy przedstawiali swoje stanowiska wobec wydarzeń związanych z wybuchem pandemii.

Więcej o tym wydarzeniu można przeczytać w tym miejscu:

Uczestnicy debaty o Covid-19 w ramach cyklu „Lepiej rozmawiajMy”/INDID, CK Dwór Artusa, 30.09.22

– Lepiej rozmawiajMy – spotkanie z Michałem Wróblewskim –

W ramach cyklu „Lepiej rozmawiajMy” poza debatą odbywają się również rozmowy indywidualne. Przedstawiamy nagranie z pierwszego spotkania z dr hab. Michałem Wróblewskim. Rozmowa dotyczyła kwestii pandemii Covid-19. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

Pierwsza debata w ramach cyklu „Lepiej rozmawiajMy”. W nawiązaniu do przedstawionego niżej raportu podjęto temat dotychczasowego przebiegu pandemii Covid-19 oraz jej konsekwencji w Polsce i na świecie. 

Kliknij poniżej, aby otworzyć nagranie transmisji:

TRANSMISJA LIVE

– Raport podsumowujący monitoring przekazów medialnych nt. pandemii COVID-19 –

Przedstawiamy nasz najnowszy raport podsumowujący monitoring przekazów medialnych. Obrazuje on w jaki sposób w 2021 roku kreowane były treści informacyjne dotyczące pandemii COVID-19. Mamy nadzieję, że dziesiątki przeanalizowanych materiałów, nad którymi pracował nasz Zespół, dadzą odpowiedzi na pytania dotyczące manipulacji, rzetelności, ukrytych przekazów, ale też dobrych praktyk stosowanych przez dziennikarzy w przekazywaniu informacji o pandemii.

Szkolenia prowadzone przez Mateusza Bartoszewicza w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze – 10.05.2022

Szkolenia prowadzone przez Mateusza Bartoszewicza w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze – 28.04.2022

Szkolenia prowadzone przez Mateusza Bartoszewicza w Krakowie na AGH – 25-26.04.2022

Szkolenia prowadzone przez Mateusza Bartoszewicza w Wałbrzychu na Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa – 21.04.2022

Szkolenia prowadzone przez Mateusza Bartoszewicza na Wydziale Nauk Społecznych UWr – 07.04.2022

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.