AKTUALNOŚCI

Lepiej rozmawiajmy

19 października 2022

Lepiej rozmawiajMY i zmieńMY media na DOBRE!

Pierwszego października 2021 wystartował projekt „Lepiej rozmawiajMY i zmieńMY media na DOBRE!” Jest on realizowany przez Instytut Dyskursu i Dialogu dzięki dotacji uzyskanej z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Na tej podstronie będą pojawiać się bieżące informacje o projekcie – zachęcamy do jej śledzenia!

Projekt “Lepiej rozmawiajMY i zmieńMY media na DOBRE!” ma cztery główne cele:

  1. Edukacja medialna osób w różnym wieku (choć głównie młodych) w zakresie: rozpoznawania manipulacji, fake newsów, propagandy, skrajnej stronniczości i nierzetelności w środkach komunikowania masowego (zarówno w mediach tradycyjnych jak i społecznościowych). W tym celu prowadzimy szereg szkoleń w różnych miastach w Polsce oraz warsztatów w szkołach średnich. Jeśli sytuacja pandemiczna to umożliwi – będą to spotkania stacjonarne. Liczymy, że dzięki nim znacznie podniosą się kompetencje w zakresie krytycznego myślenia u Uczestników/czek projektu.
  2. Obywatelski monitoring przekazów medialnych poświęconych czterem obszarom tematycznym: (a) sytuacja osób LGBTQ w Polsce, (b) stan i rola kościoła katolickiego w Polsce, (c) pandemia COVID-19 w Polsce i reakcje społeczne na nią, (d) zmiany klimatu i sposób ich postrzegania w Polsce. Wyniki monitoringu zostaną opublikowane w czterech przystępnych publikacjach i pokażą w jaki sposób różne kanały komunikacji mówią o powyższych zagadnieniach. Napiętnowane zostaną wszelkie manipulacje, fake newsy czy skrajnie stronnicze podejście.
  3. Promocja zdrowej rozmowy na trudne tematy, pomimo różnic. W tym celu zorganizujemy szereg debat i nagramy serię viddeoblogów, w których osoby mające przeciwstawne poglądy w powyżej zarysowanych obszarach będą miały możliwość zaprezentowania swoich argumentów w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia dla odmiennych poglądów.
  4. Zaprezentowanie propozycji zmian w prawie dotyczącym mediów. Wszystkie zgromadzone doświadczenia w ramach projektu przełożą się na stworzenie projektu ustawy, który przysłuży się zmianom na lepsze w polskim prawie regulującym funkcjonowanie środków komunikowania masowego. W tym celu zorganizujemy spotkania konsultacyjne i poddamy pomysły pod krytyczny osąd ekspertów i interesariuszy. Liczymy na zdobycie szerokiego poparcia społecznego, które umożliwi zaprezentowanie projektu parlamentowi.

W tym miejscu będą pojawiać się aktualności i zaproszenia do udziału w rozmaitych wydarzeniach. Liczymy na Wasze zaangażowanie!

W ramach cyklu „Lepiej rozmawiajMy” poza debatą odbywają się również rozmowy indywidualne. Przedstawiamy nagranie z pierwszego spotkania z dr hab. Michałem Wróblewskim. Rozmowa dotyczyła kwesti pandemii Covid-19. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

Pierwsza debata w ramach cyklu „Lepiej rozmawiajMy”. W nawiązaniu do przedstawionego niżej raportu podjęto temat dotychczasowego przebiegu pandemii Covid-19 oraz jej konsekwencji w Polsce i na świecie. 

Kliknij poniżej, aby otworzyć nagranie transmisji:

TRANSMISJA LIVE

Raport podsumowujący monitoring przekazów medialnych nt. pandemii COVID-19

Przedstawiamy nasz najnowszy raport podsumowujący monitoring przekazów medialnych. Obrazuje on w jaki sposób w 2021 roku kreowane były treści informacyjne dotyczące pandemii COVID-19. Mamy nadzieję, że dziesiątki przeanalizowanych materiałów, nad którymi pracował nasz Zespół, dadzą odpowiedzi na pytania dotyczące manipulacji, rzetelności, ukrytych przekazów, ale też dobrych praktyk stosowanych przez dziennikarzy w przekazywaniu informacji o pandemii.

Szkolenia prowadzone przez Mateusza Bartoszewicza w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze – 10.05.2022

Szkolenia prowadzone przez Mateusza Bartoszewicza w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze – 28.04.2022

Szkolenia prowadzone przez Mateusza Bartoszewicza w Krakowie na AGH – 25-26.04.2022

Szkolenia prowadzone przez Mateusza Bartoszewicza w Wałbrzychu na Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa – 21.04.2022

Szkolenia prowadzone przez Mateusza Bartoszewicza na Wydziale Nauk Społecznych UWr – 07.04.2022

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.