AKTUALNOŚCI

150 dni wojny na/w Ukrainie – raport podsumowujący monitoring przekazów medialnych

5 października 2022

Prezentujemy raport podsumowujący analizę przekazów medialnych dotyczących wojny na Ukrainie.

Zdajemy sobie sprawę, że konflikt ten wzbudza duże zainteresowanie na świecie i w Polsce. Media stale informują o przebiegu konfliktu, stające się tym samym jednym z najważniejszych źródeł informacji. Przez miesiące obserwowaliśmy różne oblicza wojny oraz różne oblicza pracy dziennikarskiej. W prezentowanych materiałach nie zabrakło brutalizacji przekazów medialnych, które również wpływają na narracje medialną i społeczny odbiór konfliktu.

Monitoring mediów rozpoczęliśmy wraz z początkiem inwazji, 24 lutego 2022 i trwał do 24 lipca 2022 roku. Przez te miesiące, czyli łącznie 150 dni monitorowaliśmy wraz z wolontariuszami telewizję, radio, prasę i Internet. Badania stanowią losową próbkę materiałów z tego okresu i mają na celu pokazanie, w jaki sposób media relacjonują sytuacje kryzysowe oraz relacjonują codzienne wydarzenia z frontu i życia ukraińskiego społeczeństwa. Przez 5 miesięcy przeanalizowanych zostało 292 przekazów medialnych. Najwięcej materiałów, które zostały przeanalizowane pochodzą z kwietnia, czerwca oraz lipca.

Zdajemy sobie sprawę z istoty przekazywania rzetelnych informacji przez media, których rola wzrasta w sytuacji tak ostrego i brutalnego konfliktu za naszą wschodnią granicą. Raport ten stanowi wkład w zrozumienie działania mediów w sytuacjach kryzysowych i wpływu mediów na wizerunek wojny na Ukrainie.

Twórcy raportu: Klaudia Haluszko, Szymon Orzeszek, Julia Solarz, Mikołaj Wu, Anita Kwiatkowska (Team Analityczy INDID), Marlena Sztyber (Team Reprezentacyjny INDID ), Angelika Olearczyk, Anna Piotrowska, Wiktoria Wojtkowicz, Wiktor Nowak (Team Publicystyczny INDID), Andżelika Sochacka, Adriana Szaposznikow, Adrianna Lasinkiewicz (Team Graficzny INDID), redakcja: Filip A. Gołębiewski.