Spotkania konsultacyjne

dotyczące zmian w prawie regulującym funkcjonowanie mediów

Prawo regulujące funkcjonowanie mediów w Polsce jest archaiczne i nie nadąża za zmianami współczesności. Chociażby ustawa Prawo Prasowe – powstała w roku 1984. Instytut Dyskursu i Dialogu rozpoczyna inicjatywę mającą na celu przeforsowanie zmian w prawie regulującym funkcjonowanie współczesnych kanałów komunikacyjnych. Zapraszamy do udziału we wstępnych spotkaniach konsultacyjnych, podczas których chcemy poznać potrzeby osób zainteresowanych tym zagadnieniem. Odbędą się trzy spotkania stacjonarne (w Krakowie, Gdańsku i Warszawie) oraz jedno online. Mile widziani będą zarówno dziennikarze, publicyści, wydawcy, właściciele mediów, aktywiści, prawnicy zajmujący się wolnością słowa, jak i wszystkie inne osoby, które interesują się stanem mediów w Polsce.
Wypełniając poniższy formularz można wybrać jedno lub więcej spotkań do uczestniczenia. Podczas spotkań stacjonarnych zapewniamy drobny poczęstunek. Udział w spotkaniach jest bezpłatny oraz nie wiąże się z wynagrodzeniem dla Uczestników/Uczestniczek.

MATERIAŁ POGLĄDOWY

Wkrótce

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Wkrótce

RAPORT Z KONSULTACJI

Wkrótce

.O projekcie

Projekt “Lepiej rozmawiajMY i zmieńMY media na DOBRE!” ma na celu monitorowanie przekazów medialnych, promowanie zdrowego dialogu między ludźmi pomimo różnic, w tym przede wszystkim na trudne i kontrowersyjne tematy oraz propozycje zmian w prawie dotyczącym funkcjonowania mediów.
Dotychczas wydane zostały trzy raporty podsumowaujące cykle obywatelskiego monitoringu mediów dotyczące: (1) pandemii COVID-19, (2) wojny na/w Ukrainie i (3) stanu i roli kościoła katolickiego w Polsce. Przeprowadziliśmy też debaty eksperckie i pogłębione rozmowy na powyższe tematy ramach cyklu “Lepiej rozmawiajMY”. Pozostałe dwa obszary tematyczne objęte projektem to: sytuacja osób LGBTQ+ oraz zmiany klimatu. W odniesieniu do nich również zostaną wydane raporty oraz pozostałe działania. Bieżące wydarzenia projektowe można śledzić na innej podstronie

SPOTKANIA KONSULTACYJNE

Idea konsultacji społecznych jest bardzo bliska Instytutowi Dyskursu i Dialogu od samego początku jego funkcjonowania. Jesteśmy zwolennikami włączania Obywateli/ek w procesy partycypacyjne i dawania im możliwości wpływania na otaczającą rzeczywistość w każdym wymiarze. Wierzymy, że dzięki prawidłowo zrealizowanym procesom konsultacyjnym możliwe jest lepsze stanowienie prawa i kształtowanie środowiska, w którym żyjemy. Jest bardzo wiele aspektów, w których Obywatele powinni się wypowiedzieć i współdecydować. Jednym z nich – szczególnie dla nas ważnym – jest sposób funkcjonowania mediów w Polsce.

Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych Obywateli/ki do udziału w co najmniej jednym z czterech zaplanowanych spotkań konsultacyjnych. W szczególności mile widziani będą, rzecz jasna, przedstawiciele mediów: dziennikarze, publicyści, researcherzy, wydawcy, właściciele, itp. Tak samo zachęcamy również aktywistów i aktywistki działających na rzecz rzetelności w debacie publicznej, prawników zainteresowanych wolnością słowa czy też przedstawicieli domów mediowych.

Naszym celem jest poznanie najważniejszych potrzeb w zakresie zmian w prawie regulującym funkcjonowanie mediów. Spotkania będą miały charakter otwarty, a zastosowane metody konsultacyjne będą miały zachęcać uczestników/czki do swobodnych wypowiedzi.

Zaplanowaliśmy 4 spotkania:

  1. W Krakowie w Spółdzielni Ogniwo, przy ul. Smolki 11, dnia 13.04.2023, w godz. 17:00-19:00;
  2. W Gdańsku w Europejskim Centrum Solidarności (sala 3.35), dnia 18.04.2023, w godz. 17:00-19:00;
  3. W Warszawie w Domu Innowacji Społecznych “Marzyciele i Rzemieślnicy” przy ul. Brackiej 25/III (sala warsztatowa), dnia 9.05.2023, w godz. 17:00-19:00;
  4. ONLINE na ZOOM, dnia 16.05.2023, w godz. 17:00-20:00 (link zostanie wysłany zarejestrowanym uczestni(cz)kom).

Mamy nadzieję na liczne przybycie osób zainteresowanych i ciekawą burzę mózgów mającą na celu sprawienie, aby prawo regulujące funkcjonowanie mediów promowało rzetelność w debacie publicznej, niezależnie od linii redakcyjnej czy wyznawanych poglądów. ZmieńMY to razem!

Uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne i nie wiąże się z wynagrodzeniem dla uczestników/czek

.Zarejestruj się na spotkanie/a konsultacyjne!