AKTUALNOŚCI

Spotkanie konsultacyjne dotyczące metodologii przeprowadzania audytów obywatelskich

19 grudnia 2022

..

O potrzebie i sposobach przeprowadzania audytów obywatelskich w polskich mediach rozmawialiśmy podczas spotkania, które odbyło się 16 grudnia 2022 roku. Spotkanie konsultacyjne było wydarzeniem towarzyszącym I Kongresu Debaty Publicznej, który odbył się 15-16 grudnia w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie.

Spotkanie miało charakter doradczy projektu Obywatelska Agencja Ratingowa, który realizujemy od lipca zeszłego roku. Projekt zakłada zaangażowanie wolontariuszy z różnych grup wiekowych w proces oceny polskich mediów. Celem jest polepszenie jakości funkcjonowania mediów oraz zaangażowanie obywateli i obywatelek w opiniowanie pracy mediów, a w szczególności redakcji medialnych.

W spotkaniu informacyjnym dotyczącym projektu wzięli udział przedstawiciele trzeciego sektora oraz wolontariusze. Omawiano możliwości zaangażowania zaproszonych gości. Tematem nadrzędnym było skonsultowanie metodologii przeprowadzania audytów w redakcjach polskich mediów. Ocenie prowadzonej przez Obywatelską Agencję Ratingową będą podlegały również przekazy medialne z prasy, telewizji, radia oraz Internetu. Osądowi poddane zostanie również 10 najbardziej wpływowych fanpage’y informacyjnych funkcjonujących na polskim Facebooku (jako najpopularniejszym medium społecznościowym). W czasie spotkania omawiany był dokument opracowany przez Instytut Dyskursu i Dialogu.  
Raport z konsultacji społecznych możesz pobrać TUTAJ.

Więcej na temat Obywatelskiej Agencji Ratingowej można przeczytać na naszej stronie internetowej TUTAJ.

Fot. Natalia Wieczorek