AKTUALNOŚCI

Obywatelska Agencja Ratingowa

28 lipca 2022

1 lipca 2022 ruszyliśmy z nowatorskim projektem Obywatelska Agencja Ratingowa! To obywatele będą oceniać pracę mediów, a tym samym wpływać na ich samodoskonalenie i rzetelniejszą pracę! Wystawiane noty bazować będą na wieloetapowych audytach obywatelskich w redakcjach medialnych. Skutkiem będą – miejmy nadzieję – poprawa jakości przekazów medialnych, funkcjonowania mediów oraz wypracowanie rozwiązań i rekomendacji. 

Zacznijmy od początku. Czym zajmują się agencje ratingowe? Ich działania polegają na ocenie wiarygodności różnego rodzaju podmiotów, takich jak banki, spółki czy nawet państwa. Oceny te są istotne w zakresie działalności i postrzegania tych podmiotów. Proces oceny jest skomplikowany i wieloetapowy, ale również bardzo inspirujący! Również dla nas. 

Dlatego rozpoczęliśmy realizację projektu Obywatelska Agencja Ratingowa. Jego głównym celem jest zaangażowanie obywateli i obywatelek z różnych grup wiekowych w wielowymiarowy proces oceny jakości funkcjonowania polskich mediów na zasadzie przyznawania not (ratingów), poprzedzonych monitoringiem przekazów medialnych i audytem obywatelskim w co najmniej 30 głównych polskich tytułach medialnych. Osoby przyznające ratingi zostaną przeszkolone z edukacji medialnej, kompetencji cyfrowych, weryfikacji informacji, rozpoznawania fake news, manipulacji medialnych, propagandy i dezinformacji. 

Co będzie podlegało ocenie Obywatelskiej Agencji Ratingowej? Będą to przede wszystkim przekazy medialne ze źródeł takich, jak prasa, telewizja, radio oraz Internet. Poza źródłami informacyjnymi z wymienionych mediów ocenie poddane zostanie również 10 najbardziej wpływowych fanpage’y informacyjnych funkcjonujących na polskim Facebooku (jako najpopularniejszym medium społecznościowym).

Dzisiejsze media i debata publiczna niestety nie są na najlepszym poziomie. Notorycznie możemy spotkać się z manipulacją, fake newsami czy treściami stronniczymi, zarówno w telewizji, radiu i prasie, a przede wszystkim w Internecie. „Plemienność” w debacie publicznej, czyli brak umiejętności dialogu na argumenty w atmosferze wzajemnego szacunku nie są dobrą drogą. Podniesienie jakości funkcjonowania polskich mediów to klucz naszych działań. 

Chcemy, aby Obywatelska Agencja Ratingowa względem mediów podniosła świadomość obywateli na występującą w mediach stronniczość. Chcemy również, aby obywatele mogli w aktywny sposób wpływać na poprawę jakości mediów, poprzez rekomendacje wystawione na podstawie czujnego i świadomego odbioru przekazów medialnych. 

Jeżeli jesteś zainteresowany/a współpracą z nami w ramach tego projektu koniecznie napisz do nas na biuro@indid.pl !