Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO

SOCNGO

Zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych do udziału w IV Edycji „Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO”, organizowanej przez Instytut Dyskursu i Dialogu oraz Stowarzyszenie Demagog (projekt partnerski), dzięki dotacji otrzymanej z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Rekrutacja do IV. Edycji właśnie się rozpoczęła i potrwa do 30. kwietnia 2023. Tym razem działania dedykowane będą organizacjom strażniczym, czyli takim, które w dowolnej formie przyglądają się działaniom władz publicznych, prywatnych, samorządowych, itp.

REGULAMIN

15-16 grudnia 2022

Program edukacyjny

Centrum Prasowe Foksal w Warszawie

Harmonogram zjazdów

wspólne spotkanie naukowców, aktywistów, dziennikarzy, przedstawicieli instytucji publicznych, biznesu i mediów dla omówienia stanu debaty publicznej

.O projekcie

Projekt “Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO” ma na celu wyposażenie przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych w wiedzę i umiejętności w zakresie edukacji medialnej, krytycznego myślenia, weryfikowania źródeł informacji, bezpiecznego funkcjonowania w przestrzeni internetowej, kompetencji cyfrowych, a także przeciwstawiania się propagandzie medialnej.
W tym celu zorganizowane zostaną łącznie 4 edycje „Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO” dla organizacji o charakterze: równościowym, pomocowym, rzeczniczym oraz strażniczym. Projekt skierowany jest również do NGO z małych miejscowości i jest bezpłatny dla uczestników/uczestniczek.

DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA

Pierwsze trzy edycje (dla organizacji równościowych, pomocowych i rzeczniczych) już się zakończyły i dostarczyły mnóstwo praktycznej wiedzy ich Uczestni(cz)kom. Obecnie trwa wypracowywanie rekomendacji przez Uczestników/czki trzeciej edycji. Z rekomendacjami wypracowanymi przez I Edycję można zapoznać się tu: https://indid.pl/publikacje/

Eksperci oraz specjaliści w poszczególnych dziedzinach pomagają polskim NGO w podniesieniu wiedzy i zdobyciu praktycznych umiejętności w zakresie przeciwstawiania się dezinformacji, propagandzie, manipulacjom i próbom wyłudzania danych. Ponadto, projekt umożliwia rozwój w zakresie rzetelnego konstruowania przekazów informacyjnych, skutecznych działań PR w sieci, tworzenia treści w zgodzie z prawem autorskim, a jednocześnie atrakcyjnych i przyciągających uwagę odbiorców.

Każda z 4 edycji zakończy się wypracowaniem zestawu rekomendacji dla danej branży organizacji. Opracowane w ten sposób publikacje będą służyć danej branży NGO w kolejnych latach (także organizacjom, które nie wezmą udziału w projekcie).

Obecna IV Edycja dedykowana jest głównie przedstawiciel(k)om organizacji, które wśród głównych obszarów swoich działań realizują co najmniej jedno z poniższych działań:

 • monitorują działania władzy publicznej na szczeblu centralnym;
 • monitorują działania władz samorządowych;
 • monitorują działania sądów;
 • monitorują działania biznesu i podmiotów prywatnych;
 • monitorują działania organizacji pozarządowych;
 • sprawdzają sposób dystrybuowania środków publicznych;
 • promują prawo do informacji publicznej (tryb dostępu do informacji publicznej) i korzystają z niego;
 • opracowują rekomendacje dla tworzenia lepszych praktyk publicznych;
 • promują tzw. dobre praktyki w działaniach administracji publicznej i podmiotów prywatnych;
 • starają się zwiększyć transparentność i przejrzystość życia publicznego.

 

Rekrutacja do IV. Edycji rozpoczęła się 6.03.2023 o 12:00 i potrwa do 30.04.2023! Aby się zgłosić wypełnij formularz poniżej:

.PAKIET PODSTAWOWY

 • Umieszczenie logotypu Państwa firmy: na oficjalnej stronie internetowej konferencji wraz z odnośnikiem do strony internetowej wskazanej przez Sponsora oraz w materiałach pokonferencyjnych
 • Informacja o fakcie zostania Sponsorem w serwisach społecznościowych konferencji

Cena pakietu: 500 zł

Aby wykupić pakiet, skontaktuj się z:

Kamil Miliszewski

tel. 506 491 091
email k.miliszewski@indid.pl

.PAKIET SREBRNY

 • Tytuł srebrnego sponsora Kongresu Debaty Publicznej
 • Zaproszenie 1 przedstawiciela Państwa firmy na Konferencję
 • Umieszczenie logotypu Państwa firmy: w materiałach informacyjnych dotyczących konferencji, o na oficjalnej stronie internetowej konferencji wraz z odnośnikiem do strony internetowej wskazanej przez Sponsora oraz w materiałach pokonferencyjnych
 • Możliwość dołączenia Państwa materiałów promocyjnych do zestawów upominkowych rozdawanych uczestnikom Konferencji
 • Informacja o fakcie zostania Sponsorem w serwisach społecznościowych organizatora nt. Kongresu

Cena pakietu: 1 000 zł

Aby wykupić pakiet, skontaktuj się z:

Kamil Miliszewski

tel. 506 491 091
email k.miliszewski@indid.pl

.PAKIET ZŁOTY

 • Tytuł złotego sponsora Kongresu Debaty Publicznej
 • Zaproszenie 1 przedstawiciela Państwa Firmy na konferencję
 • Możliwość ustawienia roll-up`u przy wejściu
 • Możliwość ustawienia stoiska Państwa firmy w specjalnie wyznaczonej strefie
 • Umieszczenie logotypu Państwa firmy: w prezentacji rozpoczynającej konferencję, w materiałach informacyjnych dotyczących konferencji, na oficjalnej stronie internetowej konferencji wraz z odnośnikiem do strony internetowej wskazanej przez Sponsora, w materiałach pokonferencyjnych  
 • Możliwość dołączenia Państwa materiałów promocyjnych do zestawów upominkowych rozdawanych uczestnikom Konferencji
 • Informacja o fakcie zostania Sponsorem w serwisach społecznościowych organizatora nt. Kongresu

Cena pakietu: 2 000 zł

Aby wykupić pakiet, skontaktuj się z:

Kamil Miliszewski

tel. 506 491 091
email k.miliszewski@indid.pl

.PAKIET DIAMENTOWY

 • Tytuł diamentowego sponsora Kongresu Debaty Publicznej
 • 30-sekundowa prezentacja Państwa Firmy podczas konferencji
 • Zaproszenie dla 2. przedstawicieli Państwa firmy na konferencję
 • Możliwość ustawienia 2. roll-up’ów Sponsora w okolicach sceny i przy wejściu
 • Możliwość ustawienia stoiska Państwa firmy w specjalnie wyznaczonej strefie
 • Umieszczenie logotypu Państwa firmy: w prezentacji rozpoczynającej konferencję, w materiałach informacyjnych dotyczących konferencji, na oficjalnej stronie internetowej konferencji wraz z odnośnikiem do strony internetowej wskazanej przez Sponsora, w materiałach pokonferencyjnych (Logotyp 1,5 razy większy niż w przypadku Pakietu Złotego).
 • Możliwość dołączenia Państwa materiałów promocyjnych do zestawów upominkowych rozdawanych uczestnikom konferencji
 • Informacja o fakcie zostania Sponsorem w serwisach społecznościowych organizatora nt. Kongresu

Cena pakietu: 4 000 zł

Aby wykupić pakiet, skontaktuj się z:

Kamil Miliszewski

tel. 506 491 091
email k.miliszewski@indid.pl

...................................................................Patron medialny

Dual Patroni Kongresu

⇒Informujemy, że infrastruktura budynku w którym jest organizowany Kongres nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami⇐

Organizacja Kongresu sfinansowana ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach realizacji zadania “Dobry. Lepszy. INDID.”