Zgłoś Dobre Dziennikarstwo
Jeśli na liście rozwijanej nie ma medium, które chcesz wybrać, wybierz opcję "Inne" i wpisz swój tytuł (bez cudzysłowu).
Jeśli nie można znaleźć autora materiału - pole pozostaw puste. Jeśli zamiast imienia i nazwiska są inicjały lub jakakolwiek inna nazwa - przepisz po prostu to, co jest (np. "nk", "beta", "krk"). Jeśli materiał ma więcej niż jednego autora wypisz wszystkich, oddzielając ich od siebie przecinkami.
Jeśli tytuł nie jest dostępny - pole pozostaw puste.
Jeśli niemożliwe jest wklejenie linku (bo oglądasz materiał w TV, czytasz w prasie lub słuchasz w radio) pole pozostaw puste.
Na ile Twoim zdaniem materiał był prawdziwy? 4 - najbliższy prawdzie, 1 - najbardziej oddalony od prawdy
Na ile Twoim zdaniem materiał był obiektywny? 4 - najbliższy obiektywizmowi, 1 - najbardziej oddalony od obiektywizmu.
Na ile Twoim zdaniem w materiale oddzielono informacje od komentarza? 4 - informacje całkowicie oddzielone od komentarza, 1 - komentarz całkowicie zmieszany z informacjami.
Na ile Twoim zdaniem materiał odnosi się z szacunkiem i tolerancją względem opisywanych w nim podmiotów i osób? 4 - materiał pełen szacunku i tolerancji, 1 - materiał całkowicie pozbawiony szacunku i tolerancji.
Na ile Twoim zdaniem tytuł materiału jest zasadny względem treści artykułu? 4 - tytuł całkowicie uzasadniony, 1 - tytuł zupełnie bezzasadny.