INDID

Poznaj nasze inicjatywy

Przedstawiamy stałe inicjatywy, które stanowią centralny punkt naszej działalności. Wpisują się one w podstawowe elementy działania fundacji tz. edukację medialna, promowanie dobrego dziennikarstwa, poprawę debaty publicznej oraz monitoring przekazów medialnych. Zapoznaj się z nimi poniżej.