Rusza Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO!

Zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych do udziału w projekcie “Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO”, realizowanym przez Instytut Dyskursu i Dialogu oraz Stowarzyszenie Demagog (projekt partnerski), dzięki dotacji otrzymanej z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Rekrutacja do I. Edycji właśnie się zakończyła!

Zapoznaj się z regulaminem I Edycji “Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO”Zapoznaj się z Programem Edukacyjnym “Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO”Zapoznaj się z Harmonogramem Zjazdów I Edycji “Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO”

Projekt “Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO” ma na celu wyposażenie przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych w wiedzę i umiejętności w zakresie edukacji medialnej, krytycznego myślenia, weryfikowania źródeł informacji, bezpiecznego funkcjonowania w przestrzeni internetowej, kompetencji cyfrowych, a także przeciwstawiania się propagandzie medialnej.
W tym celu zorganizowane zostaną 4 edycje „Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO” dla organizacji o charakterze: równościowym, pomocowym, rzeczniczym oraz strażniczym. Projekt skierowany jest również do NGO z małych miejscowości i jest bezpłatny dla uczestników/uczestniczek.

Rekrutacja do I. Edycji zakończyła się 12.04.2021 o 12:00.
Eksperci oraz specjaliści w poszczególnych dziedzinach pomogą polskim NGO w podniesieniu wiedzy i zdobyciu praktycznych umiejętności w zakresie przeciwstawiania się dezinformacji, propagandzie, manipulacjom i próbom wyłudzania danych. Ponadto, projekt umożliwi rozwój w zakresie rzetelnego konstruowania przekazów informacyjnych, skutecznych działań PR w sieci, tworzenia treści w zgodzie z prawem autorskim, a jednocześnie atrakcyjnych i przyciągających uwagę odbiorców.

Każda z 4 edycji zakończy się wypracowaniem zestawu rekomendacji dla danej branży organizacji. Opracowane w ten sposób publikacje będą służyć danej branży NGO w kolejnych latach (także organizacjom, które nie wezmą udziału w projekcie).

Projekt został objęty patronatem portalu ngo.pl

Dziękujemy wszystkim za zgłoszenia do I. Edycji. Rekrutacja do II. Edycji (dla organizacji pomocowych) zostanie uruchomiona w ostatnim kwartale 2021.

Obejrzyj spotkanie inaugurujące projekt:

 

Projekt “Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO” realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego wspólnie przez fundację Instytut Dyskursu i Dialogu (lider) i Stowarzyszenie Demagog (partner).