AKTUALNOŚCI

Rekomendacje dla organizacji pozarządowych – edycja II

3 października 2022

Przedstawiamy Wam drugą publikację wypracowaną wspólnie przez Uczestników i Uczestniczki projektu Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO. Jest to zbiór bardzo cennych rekomendacji dla organizacji pozarządowych w zakresie odpowiedzialnych działań w sieci.

Kliknij poniżej, aby przejść do publikacji:

Tym razem dedykowana jest ona szczególnie organizacjom pomagającym innym istotom (osobom, zwierzętom, itp.). Wierzymy jednak, że przedstawione w tej publikacji wskazówki i sugestie posłużą do wprowadzenia zdrowych nawyków wśród przedstawicieli/ek różnych NGOsów, co sprawi, że funkcjonowanie tych podmiotów będzie bardziej rzetelne, oparte na prawdzie, bezpieczniejsze i bardziej twórcze.

Tysiące zagrożeń czyhają na użytkowników Internetu każdego dnia. Pewne historie niestety kończą się w taki sposób, gdzie dochodzi do przejęcia kont w mediach społecznościowych czy też do wyłudzeń finansowych. Chcemy, aby świadomość odpowiedzialnego działania w sieci rozwijała się u wielu podmiotów, przede wszystkim u organizacji pozarządowych.

Stworzenie ostatecznego kształtu rekomendacji zawartych w niniejszej publikacji wymagało wiele pracy i zaangażowania od Uczestników i Uczestniczek drugiej edycji SOCNGO. Przeszli oni najpierw cykl szczegółowych szkoleń, po czym włączyli się w proces wypracowywania poniższych rekomendacji. Wielkie brawa i podziękowania należą się zarówno im jak i mentorom wspierającym ich w tym procesie. Ich nazwiska znaleźć można wśród autorów niniejszej publikacji. Jest ona całkowicie bezpłatna.

Publikacja powstała w ramach projektu “Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.