MONITORING

sposobów prezentowania partii politycznych przez główne serwisy TV (“Wiadomości TVP”, “Fakty” TVN”, “Wydarzenia” Polsatu) przed wyborami parlamentarnymi w Polsce 15.10.2023

Niniejszy raport stanowi podsumowanie monitoringu medialnego dwóch ostatnich tygodni (między 1 a 14 października 2023) kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi z 15 października 2023 roku. Do badania kwalifikowano materiały z głównych wydań serwisów informacyjnych trzech najpopularniejszych stacji telewizyjnych w Polsce: „Wydarzeń” Polsatu o 18:50 (stacja Polsat i Polsat NEWS), „Wiadomości” TVP o 19:30 (TVP1 i TVP INFO) oraz „Faktów” TVN o 19:00 (stacja TVN).

.O projekcie

Co jest ważne?

Pamiętaj, żeby starać się zawiesić swoje sympatie/antypatie polityczno-medialne i starać się dokonywać monitoringu w sposób maksymalnie obiektywny!

Poniższy formularz służy do analizowania serwisów. Czytaj uważnie polecenia przy każdym pytaniu, żeby uniknąć błędów!

.Wypełnij poniższy formularz

Monitoring 2023
Liczba wszystkich materiałów w analizowanym wydaniu serwisu:
Pamiętaj, żeby wybrać tu opcję dotyczącą łącznej liczby WSZYSTKICH (nie tylko dotyczących wyborów) materiałów, które znalazły się w analizowanym przez Ciebie wydaniu serwisu informacyjnego. Za materiał rozumiemy tu fragment, wydania, który posiada osobną belkę (tzw. "pasek") lub (jeśli nie posiada belki), to jest dającą się wyodrębnić spójną całością podczas której prowadzący lub dziennikarz/reporter coś mówi.
Czy w analizowanym wydaniu serwisu informacyjnego znalazł się co najmniej jeden materiał dotyczący wyborów parlamentarnych 2023?
Aby uznać materiał za dotyczący wyborów parlamentarnych 2023, musi w nim pojawić się lub zostać wspomniany lider którejkolwiek z partii politycznych biorących udział w wyborach lub (jeśli się nie pojawia) musi być w materiale bezpośrednie nawiązanie do wyborów (np. "a oto kandydat startujący z listy nr X"). Liderzy partii politycznych: 1. PiS - Jarosław Kaczyński 2. PO - Donald Tusk 3. Trzecia Droga - Szymon Hołownia lub Władysław Kosiniak-Kamysz 4. Lewica - Włodzimierz Czarzasty lub Robiert Biedroń lub Adrian Zandberg 5. Konfederacja - Sławomir Mentzen lub Krzysztof Bosak

Jeśli w analizowanym wydaniu serwisu znalazły się materiały dotyczące wyborów parlamentarnych 2023 dodaj wszystkie poniżej. Pierwszy możesz wprowadzać odpowiadając na pytania 1-6, a kolejne dodaj używając przycisku "dodaj kolejny materiał dot. wyborów")

Tu należy odpowiedzieć na kilka pytań w odniesieniu do KAŻDEGO materiału dotyczącego wyborów parlamentarnych, który znalazł się w analizowanym wydaniu serwisu. Aby uznać materiał za taki, musi w nim pojawić się lub zostać wspomniany lider którejkolwiek z partii politycznych biorących udział w wyborach lub (jeśli się nie pojawia) musi być w materiale bezpośrednie nawiązanie do wyborów (np. "a oto kandydat startujący z listy nr X"). Liderzy partii politycznych: 1. PiS - Jarosław Kaczyński 2. PO - Donald Tusk 3. Trzecia Droga - Szymon Hołownia lub Władysław Kosiniak-Kamysz 4. Lewica - Włodzimierz Czarzasty lub Robiert Biedroń lub Adrian Zandberg 5. Konfederacja - Sławomir Mentzen lub Krzysztof Bosak
1. Czy materiał posiada belkę (pasek)?
4. Która z partii/koalicji była faworyzowana w materiale?
5. Która z partii/koalicji została skrzywdzona w materiale?

Politycy w powyższych materiałach dot. wyborów

Poniżej wypisz WSZYSTKICH polityków, którzy pojawili się we WSZYSTKICH powyżej analizowanych przez Ciebie materiałach. Za pojawienie się polityka uznajemy sytuację, w której (1) jego imię i nazwisko pojawia się w materiale w formie pisanej (np. podpis podczas jego/jej wypowiedzi na belce) lub (2) prezenter/reporter/dziennikarz wypowiada jego/jej imię i nazwisko. Wystarczy spełnienie (1) lub (2) kryterium, żeby uznać, że polityk się pojawił w materiale - nie muszą owe kryteria występować łącznie. Jeśli ten sam polityk pojawił się kilkukrotnie w różnych materiałach, to trzeba go/ją wpisać tyle razy, ile razy pojawiał się w osobnych materiałach.

Informacje o politykach w analizowanych materiałach

Spośród analizowanych przez Ciebie powyżej
C. Czy w materiale pojawiła się wypowiedź tego polityka (choćby krótka)?
D. Jak ocenisz widoczność wizualną tego polityka w materiale?
E. Jak ukazany został ten polityk w tym materiale (patrząc z jego/jej perspektywy)?