Piotr A.Rączkowiak

Absolwent studiów magisterskich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od lat zaangażowany w działalność badawczą i analityczną Instytutu Dyskursu i Dialogu (INDID), oraz Stowarzyszenia Analityków Mediów Elektronicznych (SAME), a także w projekt Empathy (https://empathyproject.pl/).

Wnikliwy obserwator współczesnego dziennikarstwa, zarówno w Polsce jak i na Świecie, analizujący media pod kątem licznych odniesień do kultury popularnej (pop kultury), a także badający sam dyskurs funkcjonujący na styku trzech dziedzin: komunikologii, socjologii i kulturoznawstwa. “W mediach najbardziej interesuje go ich największa zaleta: “sprawczość”. Rozumiana podwójnie: czyli nie tylko jako odpowiedzialność za opisywanie, czy relacjonowanie rzeczywistości i bieżących wydarzeń, ale głównie jako mechanizm kształtujący nasz świat, ten na szczeblu lokalnym, czy ogólnokrajowym lub międzynarodowym”.