MISJA

INDID

Wspierając dobre dziennikarstwo chcemy sprawić, żeby w mediach więcej było: rzetelnej informacji, bezstronności, obiektywizmu, a mniej manipulacji, propagandy czy fake newsów. Bez dobrze poinformowanego społeczeństwa nie ma szans na zdrową demokrację i mądre społeczeństwo obywatelskie. To co dziś przeszkadza nam normalnie rozmawiać, to tzw. „plemienność” w debacie publicznej. Politycy, zamiast spokojnie i chłodno debatować, kłócą się, albo powtarzają te same frazesy, wyuczone „przekazy dnia”, mające na celu wyłącznie zdyskredytowanie przeciwnika. To nie jest konstruktywne i przenosi się na: ekspertów, komentatorów, artystów, „celebrytów” czy dziennikarzy występujących w mediach. Ale wpływa także na nas samych w naszych codziennych rozmowach… Kłócimy się zamiast pielęgnować relacje. Dlatego postanowiliśmy to zmienić! Będziemy monitorować media na bieżąco prowadząc działalność strażniczą. Czuwać czy nie dzieje się nic złego, a następnie alarmować jeśli potrzeba. Będziemy też nagłaśniać dobre praktyki oraz edukować obywateli w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów – żeby byli impregnowani na złe zjawiska. Nie ma rzeczy niemożliwych, a my lubimy wyzwania.

Instytut Dyskursu i Dialogu

Kilka słów
o naszej misji

Istniejemy po to, żeby zmieniać naszą debatę publiczną na lepsze. Bo wierzymy, że to ona kształtuje opinię publiczną i wyznacza też sposoby, w jakie zwykli ludzie ze sobą rozmawiają

ALIENACJA Z DEBATY PUBLICZNEJ

Bardzo częstą reakcją ludzi w każdym wieku (choć głównie młodych) jest rezygnacja z zainteresowania się sprawami publicznymi. Twierdzą, że politycy tylko się kłócą, a oni nie mają zamiaru się tym przejmować. Dodatkowo, media, które coraz częściej stosują propagandę zamiast rzetelnej informacji, zniechęcają ich do śledzenia wydarzeń, skazując na brak wiedzy o tym co się dzieje wokół. To bardzo niebezpieczne zjawisko, które może skutkować tym, że łatwiej będzie później takimi osobami manipulować. Dlatego będziemy szkolić jak największą rzeszę obywateli (młodych, seniorów, osoby w średnim wieku) w zakresie mądrego i odpowiedzialnego korzystania z mediów, a także zachęcać ich do interesowania się sprawami publicznymi i aktywności obywatelskiej.

Alienacja z debaty publicznej
Aktywny Think-Tank
Instytut Dyskursu i Dialogu

AKTYWNY THINK-TANK

Aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w debacie publicznej, będziemy tworzyć profesjonalne i bezstronne opracowania, spełniające standardy metodologii nauk społecznych, a następnie nagłaśniać ich wyniki w celu poprawy funkcjonowania mediów oraz innych podmiotów. Naszym celem jest istotna zmiana jakościowa – zwiększenie liczby rzetelnych publikacji w mediach, wyeliminowanie propagandy i manipulacji w przekazach dziennikarskich, tropienie i nagłaśnianie fake newsów, mowy nienawiści czy ksenofobii. Nigdy nie będziemy stronniczy – nasze analizy będą tak samo krytyczne i rzetelne wobec wszystkich podmiotów (mediów, polityków, dziennikarzy, itp.)

DOBRY DIALOG

Będziemy też wspierać zdrowe formy dialogu w różnej formie – zarówno indywidualnej jak i grupowej. Naszym celem jest promowanie mediacji jako dobrego sposobu rozwiązywania sporów. Zamierzamy też upowszechniać jak najszersze stosowanie przez organy administracji publicznej konsultacji społecznych, które umożliwiają wypowiedzenie się obywatelom na różne tematy, a także ich współudział w tworzeniu polityk publicznych. Z czasem będziemy też organizować rozmaite spotkania mające na celu upodmiotowienie obywateli w formie coachingu bądź mentoringu w różnych zakresach.
Dobry dialog
Instytut Dyskursu i Dialogu
Instytut Dyskursu i Dialogu

ZDROWE ROZMOWY

Wierzymy, że powyższe działania przełożą się także na nasze normalne, codzienne rozmowy. Że będziemy umieli się pięknie różnić, wymieniać argumenty, a nawet spierać, ale bez obrażania, manipulowania czy upokarzania. Wzajemny szacunek powinien być zawsze wartością nadrzędną. Mamy nadzieję, że coraz częściej to on będzie dominował zamiast negatywnych emocji, krzyku czy kłamstwa.