AKTUALNOŚCI

Konsultujemy projekt ustawy medialnej!

1 grudnia 2023

Rozpoczynamy konsultacje projektu ustawy medialnej, autorstwa Instytutu Dyskursu i Dialogu! “Ustawa o wolności i rzetelności środków komunikowania społecznego” powstała w ramach realizowanego przez nas projektu w ramach realizowanego przez nas projektu “Lepiej rozmawiajMY i zmieńMY media na DOBRE!”.

Projekt ten ma na celu:

  • powołanie nowej instytucji publicznej dbającej o rzetelność w mediach
  • ujednolicenie kanałów komunikacji masowej (media tradycyjne + kanały w mediach społecznościowych)
  • więcej wolności dla mediów i wsparcia dziennikarzy w sporach z władzą/biznesem.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Konsultacje realizowane są w ramach projektu “Lepiej rozmawiajMY i zmieńMY media na DOBRE!” z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Lichtenstein, Islandię i Norwegię w ramach Funduszy EOG