POWRÓT DO RZETELNOŚCI! CZY JEST MOŻLIWY?

I Kongres Debaty Publicznej

To pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce, które zgromadzi osoby i instytucje zainteresowane stanem debaty publicznej i mediów w Polsce. Kongres Debaty Publicznej organizowany jest przez Instytut Dyskursu i Dialogu z okazji 5-lecia istnienia fundacji i odbywać się będzie cyklicznie raz na 3 lata. Pierwsza edycja organizowana jest pod hasłem: “Powrót do rzetelności! Czy jest możliwy?” Zapraszamy do zgłaszania się do czynnego udziału w tym wydarzeniu zarówno naukowców jak i aktywistów z całego kraju.

KIEDY?

15-16 grudnia 2022

GDZIE?

Centrum Prasowe Foksal w Warszawie

CEL?

wspólne spotkanie naukowców, aktywistów, dziennikarzy, przedstawicieli instytucji publicznych, biznesu i mediów dla omówienia stanu debaty publicznej

.O wydarzeniu

I Kongres Debaty Publicznej organizowany przez Instytut Dyskursu i Dialogu ma na celu omówienie obecnego stanu debaty publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji mediów tradycyjnych, lokalnych obywatelskich i społecznościowych. Wezmą w nim udział przedstawiciele instytucji publicznych, świata mediów, dziennikarze, medioznawcy, aktywiści, praktycy działań około-medialnych czy po prostu osoby zainteresowane. Liczymy na dużą frekwencję i zainteresowanie!

CHARAKTER KONGRESU

Kongres ma charakter konferencji naukowo-aktywistycznej. Jest to unikalne połączenie namysłu o charakterze akademickim z praktyką działań na rzecz rzetelności w debacie publicznej. Równolegle odbywać się będą panele dyskusyjne z udziałem ciekawych gości, warsztaty oraz sekcje z wygłaszanymi przez Uczestników referatami. Chętnych do wygłoszenia referatu podczas konferencji prosimy o zarejestrowanie się i przesłanie krótkiego opisu proponowanego wystąpienia, które mieścić się będzie w ramach następujących zagadnień:

Rzetelność mediów wczoraj i dziś

Edukacja medialna – główne wyzwania

Hejt i mowa nienawiści w debacie publicznej

Rynek mediów w Polsce – jak wpływa na rzetelność?

Kanały na YT i w innych social mediach – nowy wymiar dziennikarstwa?

Plemienność w dyskursie medialnym – jedyny kierunek debaty publicznej?

Przeciwdziałanie dezinformacji i fałszywym informacjom

Język debaty publicznej: przemiany, wartości zasady

Media lokalne i media obywatelskie – jaka jest dziś ich rola?

Rola instytucji publicznych i NGO w dbaniu o rzetelność debaty publicznej

Media tradycyjne a media społecznościowe – jakie są dziś relacje między nimi?

Komu opłaca się promować rzetelność w debacie publicznej?

Rada NaukowaKONGRESU

Bierny udział w kongresie (bez referatu i udziału w wydarzeniach dodatkowych) jest bezpłatny!

.Zarejestruj się na Kongres do 27.11.2022! (formularz poniżej)

I Kongres Debaty Publicznej Formularz
Rodzaj uczestnictwa:

Dane do faktury

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji oraz udziału w Kongresie Debaty Publicznej. Więcej informacji w dokumencie Polityka Prywatności.
Treść polityki prywatności dostępna jest pod tym linkiem: https://indid.pl/polityka-prywatnosci/
Start Over

.Publikacja

Nadesłane referaty (artykuły) zostaną opublikowane w specjalnym numerze czasopisma Dyskurs & Dialog (www.dyskursidialog.org). Czasopismo od grudnia 2021 znajduje się na liście MEiN.
Tegoroczny Kongres jest pierwszym tego typu wydarzeniem w Polsce. Planowane jest jego cykliczne organizowanie raz na 3 lata. Pretekstem do jego zorganizowania w tym roku jest 5-lecie organizatora, czyli fundacji Instytut Dyskursu i Dialogu. Jednym z wydarzeń towarzyszących Kongresowi będzie Gala Dobrego Dziennikarstwa 16 grudnia, podczas której wręczymy nagrody dla najlepszych – zdaniem obywateli – dziennikarzy mijającego roku!

KomitetORGANIZACYJNY

Andżelika Sochacka

Filip
A. Gołębiewski

Dyrektor Programowy

Kamil Miliszewski

Sara Smyczek-Gołębiewska

Logistyka Kongresu
Marta Błażejewska

Marta
Błażejewska

Biuro kongresowe

Kamil Miliszewski

Kamil
Miliszewski

Public relations i kontakt ze sponsorami

Andżelika Sochacka

Andżelika
Sochacka

Obsługa graficzna i promocja

Chcesz zostać PARTNEREM KONGRESU?

Jeżeli chcesz wesprzeć nasze działania, a przy okazji wypromować prowadzoną przez siebie działalność (np. biznesową), to zostań partnerem kongresu! Zobacz jakie korzyści zyskasz w każdym z pakietów i wybierz najdogodniejszy:

.PAKIET PODSTAWOWY

 • Umieszczenie logotypu Państwa firmy: na oficjalnej stronie internetowej konferencji wraz z odnośnikiem do strony internetowej wskazanej przez Sponsora oraz w materiałach pokonferencyjnych
 • Informacja o fakcie zostania Sponsorem w serwisach społecznościowych konferencji

Cena pakietu: 500 zł

Aby wykupić pakiet, skontaktuj się z:

Kamil Miliszewski

tel. 506 491 091
email k.miliszewski@indid.pl

.PAKIET SREBRNY

 • Tytuł srebrnego sponsora Kongresu Debaty Publicznej
 • Zaproszenie 1 przedstawiciela Państwa firmy na Konferencję
 • Umieszczenie logotypu Państwa firmy: w materiałach informacyjnych dotyczących konferencji, o na oficjalnej stronie internetowej konferencji wraz z odnośnikiem do strony internetowej wskazanej przez Sponsora oraz w materiałach pokonferencyjnych
 • Możliwość dołączenia Państwa materiałów promocyjnych do zestawów upominkowych rozdawanych uczestnikom Konferencji
 • Informacja o fakcie zostania Sponsorem w serwisach społecznościowych organizatora nt. Kongresu

Cena pakietu: 1 000 zł

Aby wykupić pakiet, skontaktuj się z:

Kamil Miliszewski

tel. 506 491 091
email k.miliszewski@indid.pl

.PAKIET ZŁOTY

 • Tytuł złotego sponsora Kongresu Debaty Publicznej
 • Zaproszenie 1 przedstawiciela Państwa Firmy na konferencję
 • Możliwość ustawienia roll-up`u przy wejściu
 • Możliwość ustawienia stoiska Państwa firmy w specjalnie wyznaczonej strefie
 • Umieszczenie logotypu Państwa firmy: w prezentacji rozpoczynającej konferencję, w materiałach informacyjnych dotyczących konferencji, na oficjalnej stronie internetowej konferencji wraz z odnośnikiem do strony internetowej wskazanej przez Sponsora, w materiałach pokonferencyjnych  
 • Możliwość dołączenia Państwa materiałów promocyjnych do zestawów upominkowych rozdawanych uczestnikom Konferencji
 • Informacja o fakcie zostania Sponsorem w serwisach społecznościowych organizatora nt. Kongresu

Cena pakietu: 2 000 zł

Aby wykupić pakiet, skontaktuj się z:

Kamil Miliszewski

tel. 506 491 091
email k.miliszewski@indid.pl

.PAKIET DIAMENTOWY

 • Tytuł diamentowego sponsora Kongresu Debaty Publicznej
 • 30-sekundowa prezentacja Państwa Firmy podczas konferencji
 • Zaproszenie dla 2. przedstawicieli Państwa firmy na konferencję
 • Możliwość ustawienia 2. roll-up’ów Sponsora w okolicach sceny i przy wejściu
 • Możliwość ustawienia stoiska Państwa firmy w specjalnie wyznaczonej strefie
 • Umieszczenie logotypu Państwa firmy: w prezentacji rozpoczynającej konferencję, w materiałach informacyjnych dotyczących konferencji, na oficjalnej stronie internetowej konferencji wraz z odnośnikiem do strony internetowej wskazanej przez Sponsora, w materiałach pokonferencyjnych (Logotyp 1,5 razy większy niż w przypadku Pakietu Złotego).
 • Możliwość dołączenia Państwa materiałów promocyjnych do zestawów upominkowych rozdawanych uczestnikom konferencji
 • Informacja o fakcie zostania Sponsorem w serwisach społecznościowych organizatora nt. Kongresu

Cena pakietu: 4 000 zł

Aby wykupić pakiet, skontaktuj się z:

Kamil Miliszewski

tel. 506 491 091
email k.miliszewski@indid.pl

Organizacja Kongresu sfinansowana ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach realizacji zadania “Dobry. Lepszy. INDID.”