POWRÓT DO RZETELNOŚCI! CZY JEST MOŻLIWY?

I Kongres Debaty Publicznej

To pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce, które zgromadzi osoby i instytucje zainteresowane stanem debaty publicznej i mediów w Polsce. Kongres Debaty Publicznej organizowany jest przez Instytut Dyskursu i Dialogu z okazji 5-lecia istnienia fundacji i odbywać się będzie cyklicznie raz na 3 lata. Pierwsza edycja organizowana jest pod hasłem: “Powrót do rzetelności! Czy jest możliwy?” Zapraszamy do zgłaszania się do czynnego udziału w tym wydarzeniu zarówno naukowców jak i aktywistów z całego kraju.

KIEDY?

15-16 grudnia 2022

GDZIE?

Centrum Prasowe Foksal w Warszawie

CEL?

wspólne spotkanie naukowców, aktywistów, dziennikarzy, przedstawicieli instytucji publicznych, biznesu i mediów dla omówienia stanu debaty publicznej

.O wydarzeniu

I Kongres Debaty Publicznej organizowany przez Instytut Dyskursu i Dialogu ma na celu omówienie obecnego stanu debaty publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji mediów tradycyjnych, lokalnych obywatelskich i społecznościowych. Wezmą w nim udział przedstawiciele instytucji publicznych, świata mediów, dziennikarze, medioznawcy, aktywiści, praktycy działań około-medialnych czy po prostu osoby zainteresowane. Liczymy na dużą frekwencję i zainteresowanie!

PANELE DYSKUSYJNE

W czasie trwania Kongresu Debaty Publicznej odbędą się m. in. następujące panele dyskusyjne:

Panel dyskusyjny I – 15.12.2022, godz. 12:45-13:45 – sesja plenarna inauguracyjna
“Rola społeczeństwa obywatelskiego w propagowaniu rzetelności w debacie publicznej”.
Wezmą udział: 

Wojciech Kaczmarczyk,
dyrektor NIW-CRSO
Katarzyna Sadło Igor Janke,
Układ Otwarty, Instytut Wolności
Jakub Wygnański,
Fundacja Stocznia

Moderator: Filip A. Gołębiewski, Instytut Dyskursu i Dialogu

Panel dyskusyjny II (w SALI B), 15.12.2022, godz. 14:30-16:00
“Media lokalne i obywatelskie: między niezależnością a presją finansową”.
Wezmą udział: 

Robert Bagiński,
“Gazeta Lubuska”
Andrzej Andrysiak,
“Gazeta Radomszczańska”
Katarzyna Batko-Tołuć,
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Prof. Lucyna Szot,
Uniwersytet Wrocławski

Moderator: Piotr Trudnowski, Klub Jagielloński

Panel dyskusyjny III – 15.12.2022, godz. 14:50-15:50
“Przeciwdziałanie dezinformacji tu i teraz. Co możemy robić lepiej?”.
Wezmą udział:

Marta Gromada,
NASK
Prof. Jacek Pyżalski,
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Klaudia Rosińska Patryk Zakrzewski,
Stowarzyszenie Demagog

Moderator: Wiktor Nowak, Instytut Dyskursu i Dialogu, Fundacja Centrum Solidarności

Panel IV – 15.12.2022, godz. 16:30-17:45
“SPIĘCIE i co dalej? Jak budować mosty między różnymi środowiskami w debacie publicznej”.
Wezmą udział:

Jarema Piekutowski, Nowa Konfederacja Szymon Rębowski, Magazyn Kontakt Jędrzej Malko, Krytyka Polityczna Katarzyna Skrzydłowska, Kultura Liberalna Piotr Trudnowski, Klub Jagielloński

Moderator: Mateusz Bartoszewicz, Instytut Dyskursu i Dialogu

Panel V – 16.12.2022, godz. 12:15-13:15
“Jak sprawić by etyczne i rzetelne media się opłacały?”.
Wezmą udział:

Marcin Bartnicki,
zastępca redaktora naczelnego portalu Wirtualna Polska
Janusz Schwertner,
Onet
Karol Gac,
“Do Rzeczy”

Moderator: Filip A. Gołębiewski, Instytut Dyskursu i Dialogu

Panel dyskusyjny VI –  16.12.2022, godz. 14:15-15:15
“Wpływ nowych technologii na rzetelność treści w debacie publicznej”.
Wezmą udział:

Prof. Andrzej Zybertowicz Prof. Tomasz Gackowski, UW

Bartłomiej Balcerzak,

Moderator: Mateusz Bartoszewicz, Instytut Dyskursu i Dialogu

Rada NaukowaKONGRESU

Andżelika Sochacka

Prof.
Tomasz Gackowski

Medioznawca i historyk, doktor habilitowany nauk społecznych (nauki o komunikacji społecznej i mediach), profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Laboratorium Badań Medioznawczych UW, autor licznych artykułów i książek z zakresu metodologii badań medioznawczych i społecznych, analiz dyskursu i narracji.

Andżelika Sochacka

Prof.
Monika Kaczmarek-Śliwińska

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, doradca i trener w obszarze komunikowania się i public relations. Autorka monografii autorskich  i ponad 90-ciu artykułów na temat komunikowania się organizacji i public relations. Koordynatorka oraz uczestniczka projektów badawczych. Jest biegłą sądową z zakresu mediów i komunikacji społecznej oraz ekspertką KRRiT w zakresie edukacji medialnej.
Andżelika Sochacka

Prof.
Magdalena Szpunar

Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii.
Pracuje na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytet Śląski w Katowicach w Instytucie Socjologii. Autorka ponad 160 publikacji naukowych, m.in. monografii: “Kultura algorytmów” (2019), “(Nie)potrzebna wrażliwość” (2018), “Imperializm kulturowy internetu” (2017), “Kultura cyfrowego narcyzmu” (2016).
Andżelika Sochacka

Prof.
Jacek Pyżalski

Profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie edukacji medialnej. Autor licznych badań i publikacji naukowych w tym zakresie. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań. Zainteresowania badawcze związane są z zagadnieniami: agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia, cyberprzemocy wśród młodzieży.

Andżelika Sochacka

Dr
Klaudia Rosińska

Medioznawca, pedagog, adiunkt w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej oraz ekspert ds. przeciwdziałania dezinformacji w NASK Państwowym Instytucie Badawczym. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół następujących obszarów: analiza jakościowa przekazów medialnych, techniki manipulacji w mediach, podatność na dezinformację w wymiarze indywidualnym i społecznym oraz edukacja medialna, a zwłaszcza budowanie kompetencji informacyjnych w społeczeństwie obywatelskim. Autorka książki „Fake news. Geneza, istota, przeciwdziałanie”.

Andżelika Sochacka

Dr
Bartłomiej Łódzki

Politolog, medioznawca, adiunkt w Zakładzie Komunikowania Międzynarodowego (ISM Uniwersytetu Wrocławskiego). Jego działalność naukowa i badawcza koncentruje się na komunikacji politycznej, nowych technologiach komunikacyjnych, mediach społecznościowych i procesach mediatyzacji. Członek PTKS, PTNP i ECREA. Autor i redaktor licznych publikacji naukowych, w tym książki „The Covid-19 Pandemic as challenge for media and communications studies” (Routledge, 2022). Współautor podręcznika akademickiego „Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju” (Scholar, 2022).
Andżelika Sochacka

Dr
Ewa Modrzejewska

Medioznawczyni i badaczka retoryki, adiunkt w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół: retoryki (argumentacji) w komunikacji publicznej, pragmatyki językowej i analizy dyskursu. Nagrodzona w VIII edycji konkursu „Studiów Medioznawczych” za pracę doktorską pt. Spór polityczny jako strategia retoryczna. Na podstawie materiału prasowego w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości 2005-2007 oraz Platformy Obywatelskiej 2007-2009. Redaktor czasopisma “Res Rhetorica”.
Andżelika Sochacka

Prof.
Lucyna Szot

Politolog, prawnik, medioznawca, profesor uczelniany Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalność: prawo prasowe i autorskie. Jej dodatkowe kwalifikacje zawodowe to aplikacja sędziowska i radcowska. Łączy teorię z praktyką ‒ wiele lat współpracowała z dziennikiem regionalnym „Słowo Polskie”, Oddziałem Dolnośląskim Ruch S.A. i Radiem Publicznym Wrocław S.A. Zainteresowania naukowe Badaczki to komunikowanie polityczne, prawo mediów, ochrona własności intelektualnej, studia nad dziennikarstwem, prawo pracy, zarządzanie informacją, transformacja systemowa i cyfrowa mediów i dziennikarstwa. 

Bierny udział w kongresie (bez referatu i udziału w wydarzeniach dodatkowych) jest bezpłatny!

.Zarejestruj się na Kongres do 12.12.2022! (formularz poniżej)

I Kongres Debaty Publicznej Formularz
Rodzaj uczestnictwa:

Dane do faktury

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji oraz udziału w Kongresie Debaty Publicznej. Więcej informacji w dokumencie Polityka Prywatności.
Treść polityki prywatności dostępna jest pod tym linkiem: https://indid.pl/polityka-prywatnosci/
Start Over

.Publikacja

Nadesłane referaty (artykuły) zostaną opublikowane w specjalnym numerze czasopisma Dyskurs & Dialog (www.dyskursidialog.org). Czasopismo od grudnia 2021 znajduje się na liście MEiN.
Tegoroczny Kongres jest pierwszym tego typu wydarzeniem w Polsce. Planowane jest jego cykliczne organizowanie raz na 3 lata. Pretekstem do jego zorganizowania w tym roku jest 5-lecie organizatora, czyli fundacji Instytut Dyskursu i Dialogu. Jednym z wydarzeń towarzyszących Kongresowi będzie Gala Dobrego Dziennikarstwa 16 grudnia, podczas której wręczymy nagrody dla najlepszych – zdaniem obywateli – dziennikarzy mijającego roku!

KomitetORGANIZACYJNY

Andżelika Sochacka

Filip
A. Gołębiewski

Dyrektor Programowy

Kamil Miliszewski

Sara Smyczek-Gołębiewska

Logistyka Kongresu
Marta Błażejewska

Marta
Błażejewska

Biuro kongresowe

Kamil Miliszewski

Kamil
Miliszewski

Public relations i kontakt ze sponsorami

Andżelika Sochacka

Andżelika
Sochacka

Obsługa graficzna i promocja

.PAKIET PODSTAWOWY

 • Umieszczenie logotypu Państwa firmy: na oficjalnej stronie internetowej konferencji wraz z odnośnikiem do strony internetowej wskazanej przez Sponsora oraz w materiałach pokonferencyjnych
 • Informacja o fakcie zostania Sponsorem w serwisach społecznościowych konferencji

Cena pakietu: 500 zł

Aby wykupić pakiet, skontaktuj się z:

Kamil Miliszewski

tel. 506 491 091
email k.miliszewski@indid.pl

.PAKIET SREBRNY

 • Tytuł srebrnego sponsora Kongresu Debaty Publicznej
 • Zaproszenie 1 przedstawiciela Państwa firmy na Konferencję
 • Umieszczenie logotypu Państwa firmy: w materiałach informacyjnych dotyczących konferencji, o na oficjalnej stronie internetowej konferencji wraz z odnośnikiem do strony internetowej wskazanej przez Sponsora oraz w materiałach pokonferencyjnych
 • Możliwość dołączenia Państwa materiałów promocyjnych do zestawów upominkowych rozdawanych uczestnikom Konferencji
 • Informacja o fakcie zostania Sponsorem w serwisach społecznościowych organizatora nt. Kongresu

Cena pakietu: 1 000 zł

Aby wykupić pakiet, skontaktuj się z:

Kamil Miliszewski

tel. 506 491 091
email k.miliszewski@indid.pl

.PAKIET ZŁOTY

 • Tytuł złotego sponsora Kongresu Debaty Publicznej
 • Zaproszenie 1 przedstawiciela Państwa Firmy na konferencję
 • Możliwość ustawienia roll-up`u przy wejściu
 • Możliwość ustawienia stoiska Państwa firmy w specjalnie wyznaczonej strefie
 • Umieszczenie logotypu Państwa firmy: w prezentacji rozpoczynającej konferencję, w materiałach informacyjnych dotyczących konferencji, na oficjalnej stronie internetowej konferencji wraz z odnośnikiem do strony internetowej wskazanej przez Sponsora, w materiałach pokonferencyjnych  
 • Możliwość dołączenia Państwa materiałów promocyjnych do zestawów upominkowych rozdawanych uczestnikom Konferencji
 • Informacja o fakcie zostania Sponsorem w serwisach społecznościowych organizatora nt. Kongresu

Cena pakietu: 2 000 zł

Aby wykupić pakiet, skontaktuj się z:

Kamil Miliszewski

tel. 506 491 091
email k.miliszewski@indid.pl

.PAKIET DIAMENTOWY

 • Tytuł diamentowego sponsora Kongresu Debaty Publicznej
 • 30-sekundowa prezentacja Państwa Firmy podczas konferencji
 • Zaproszenie dla 2. przedstawicieli Państwa firmy na konferencję
 • Możliwość ustawienia 2. roll-up’ów Sponsora w okolicach sceny i przy wejściu
 • Możliwość ustawienia stoiska Państwa firmy w specjalnie wyznaczonej strefie
 • Umieszczenie logotypu Państwa firmy: w prezentacji rozpoczynającej konferencję, w materiałach informacyjnych dotyczących konferencji, na oficjalnej stronie internetowej konferencji wraz z odnośnikiem do strony internetowej wskazanej przez Sponsora, w materiałach pokonferencyjnych (Logotyp 1,5 razy większy niż w przypadku Pakietu Złotego).
 • Możliwość dołączenia Państwa materiałów promocyjnych do zestawów upominkowych rozdawanych uczestnikom konferencji
 • Informacja o fakcie zostania Sponsorem w serwisach społecznościowych organizatora nt. Kongresu

Cena pakietu: 4 000 zł

Aby wykupić pakiet, skontaktuj się z:

Kamil Miliszewski

tel. 506 491 091
email k.miliszewski@indid.pl

...................................................................Patron medialny

Dual Patroni Kongresu

⇒Informujemy, że infrastruktura budynku w którym jest organizowany Kongres nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami⇐

Organizacja Kongresu sfinansowana ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach realizacji zadania “Dobry. Lepszy. INDID.”