ZAPRASZAMY NA WYJĄTKOWE WYDARZENIE

Gala Dobrego Dziennikarstwa 2022

Już po raz czwarty Instytut Dyskursu i Dialogu wręczy nagrodę Dobrego Dziennikarza, czyli najbardziej obywatelskie wyróżnienie w polskim dziennikarstwie! Tegoroczna edycja konkursu jest wyjątkowa, ponieważ zakłada wręczenie wyróżnień w aż pięciu kategoriach! Oprócz nagrody głównej także w: dziennikarstwie śledczym, dziennikarstwie nowych mediów, publicystyce i dziennikarstwie społecznym. W poprzednich latach laureatami naszego konkursu byli: Janusz Schwertner, Andrzej Stankiewicz i Jakub Wiech. W tym roku nagrody zostaną wręczone podczas specjalnej Gali, na którą można się zarejestrować poprzez tę stronę. Zapraszamy!

KIEDY?

16 grudnia 2022, godz. 18:30

GDZIE?

Warszawa – Centrum Prasowe Foksal

CEL?

Wręczenie nagród w konkursie Dobry Dziennikarz 2022

.Zagłosuj na swoich faworytów!

Głosowanie na poniższe osoby jest całkowicie DARMOWE. Każda osoba może oddać tylko 1 głos w każdej z kategorii. Głosy oddane z powtarzających się numerów IP będą przez nas odrzucane. Zasady głosowania są następujące:

  1. W przypadku nagrody głównej głosowanie obywateli wyłania czwórkę finalistów, spośród której Kapituła Konkursu wyłania zwycięzcę/czynię.
  2. W przypadku nagród w kategoriach dodatkowych zwycięzcę/czynię wyłania bezpośrednio głosowanie internetowe!

Poniższe kandydatury opierają się głównie o prace redakcji portalu DobrzyDziennikarze.pl 

Szczegółowe zasady konkursu „Dobry Dziennikarz 2022” znajdują się w regulaminie na dole niniejszej strony. Zachęcamy do oddawania głosów poniżej!

.Nominowani do otrzymania nagrody głównej Dobrego Dziennikarza 2022(zagłosuj na jedną z poniższych osób)

Dobry Dziennikarz 2022 - nagroda główna (głosowanie)
Wybierz osobę, która Twoim zdaniem zasłużyła na otrzymanie nagrody głównej w konkursie Dobry Dziennikarz 2022:
Start Over

.Nominowani w kategorii "Dziennikarstwo śledcze" (wybierz jedną z odpowiedzi)

Dobry Dziennikarz 2022 - śledcze (głosowanie)
Wybierz osobę (lub osoby), która Twoim zdaniem powinna otrzymać nagrodę Dobrego Dziennikarza 2022 w kategorii "Dziennikarstwo Śledcze":
Start Over

.Nominowani w kategorii "Publicystyka" (zagłosuj na jedną z poniższych osób)

Dobry Dziennikarz 2022 - publicystyka (głosowanie)
Wybierz osobę, która Twoim zdaniem powinna otrzymać nagrodę Dobrego Dziennikarza 2022 w kategorii "Publicystyka":
Start Over

.Nominowani w kategorii "Nowe media" (zagłosuj na jedną z poniższych osób)

Nowe media - DD głosowanie
Wybierz osobę, która Twoim zdaniem powinna otrzymać nagrodę Dobrego Dziennikarza w kategorii "Dziennikarstwo Nowych Mediów":
Start Over

.Nominowani w kategorii "Dziennikarstwo społeczne" (zagłosuj na jedną z poniższych osób)

Społeczne - DD głosowanie
Wybierz osobę, która Twoim zdaniem powinna otrzymać nagrodę Dobrego Dziennikarza w kategorii "Dziennikarstwo Społeczne":
Start Over

Przeczytaj UZASADNIENIE NOMINACJI

Możesz zostać gościem Gali Dobrego Dziennikarstwa!

.Zarezerwuj sobie miejsce na Gali Dobrego Dziennikarstwa 2022!(do 4. grudnia 2022 bilety tańsze o 100 zł!)

Gala Dobrego Dziennikarstwa 2022 - rejestracja
Opcjonalnie
Kupuję miejsce na Galę Dobrego Dziennikarstwa 2022 z obowiązkiem zapłaty:

Dane do faktury

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji oraz udziału w Gali Dobrego Dziennikarstwa 2022. Więcej informacji w dokumencie Polityka Prywatności.
Treść polityki prywatności dostępna jest pod tym linkiem: https://indid.pl/polityka-prywatnosci/
Start Over

Kapituła KonkursuDOBRY DZIENNIKARZ 2022

Andżelika Sochacka

Prof.
Tomasz Gackowski

Medioznawca i historyk, doktor habilitowany nauk społecznych (nauki o komunikacji społecznej i mediach), profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Laboratorium Badań Medioznawczych UW, autor licznych artykułów i książek z zakresu metodologii badań medioznawczych i społecznych, analiz dyskursu i narracji.

Andżelika Sochacka

Prof.
Monika Kaczmarek-Śliwińska

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, doradca i trener w obszarze komunikowania się i public relations. Autorka monografii autorskich  i ponad 90-ciu artykułów na temat komunikowania się organizacji i public relations. Koordynatorka oraz uczestniczka projektów badawczych. Jest biegłą sądową z zakresu mediów i komunikacji społecznej oraz ekspertką KRRiT w zakresie edukacji medialnej.
Andżelika Sochacka

Prof.
Magdalena Szpunar

Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii.
Pracuje na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytet Śląski w Katowicach w Instytucie Socjologii. Autorka ponad 160 publikacji naukowych, m.in. monografii: „Kultura algorytmów” (2019), „(Nie)potrzebna wrażliwość” (2018), „Imperializm kulturowy internetu” (2017), „Kultura cyfrowego narcyzmu” (2016).
Andżelika Sochacka

Prof.
Jacek Pyżalski

Profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie edukacji medialnej. Autor licznych badań i publikacji naukowych w tym zakresie. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań. Zainteresowania badawcze związane są z zagadnieniami: agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia, cyberprzemocy wśród młodzieży.

Andżelika Sochacka

Dr
Klaudia Rosińska

Specjalistka ds. przeciwdziałania dezinformacji i cyberbezpieczeństwa, pedagog, współpracownik NASK oraz wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, autorka książki „Fake news. Geneza, istota, przeciwdziałanie” oraz artykułów naukowych na temat psychologicznej podatności na dezinformację.

Andżelika Sochacka

Dr
Bartłomiej Łódzki

Politolog, medioznawca, adiunkt w Zakładzie Komunikowania Międzynarodowego (ISM Uniwersytetu Wrocławskiego). Jego działalność naukowa i badawcza koncentruje się na komunikacji politycznej, nowych technologiach komunikacyjnych, mediach społecznościowych i procesach mediatyzacji. Członek PTKS, PTNP i ECREA. Autor i redaktor licznych publikacji naukowych, w tym książki „The Covid-19 Pandemic as challenge for media and communications studies” (Routledge, 2022). Współautor podręcznika akademickiego „Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju” (Scholar, 2022).
Andżelika Sochacka

Dr
Ewa Modrzejewska

Medioznawczyni i badaczka retoryki, adiunkt w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół: retoryki (argumentacji) w komunikacji publicznej, pragmatyki językowej i analizy dyskursu. Nagrodzona w VIII edycji konkursu „Studiów Medioznawczych” za pracę doktorską pt. Spór polityczny jako strategia retoryczna. Na podstawie materiału prasowego w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości 2005-2007 oraz Platformy Obywatelskiej 2007-2009. Redaktor czasopisma „Res Rhetorica”.
Andżelika Sochacka

Prof.
Lucyna Szot

Politolog, prawnik, medioznawca, profesor uczelniany Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalność: prawo prasowe i autorskie. Jej dodatkowe kwalifikacje zawodowe to aplikacja sędziowska i radcowska. Łączy teorię z praktyką ‒ wiele lat współpracowała z dziennikiem regionalnym „Słowo Polskie”, Oddziałem Dolnośląskim Ruch S.A. i Radiem Publicznym Wrocław S.A. Zainteresowania naukowe Badaczki to komunikowanie polityczne, prawo mediów, ochrona własności intelektualnej, studia nad dziennikarstwem, prawo pracy, zarządzanie informacją, transformacja systemowa i cyfrowa mediów i dziennikarstwa. 

Andżelika Sochacka

Dr hab. Kamila Kamińska-Chełminiak

doktor habilitowana nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach. W pracy naukowej zajmuje się cenzurą w Polsce (1944–1990), twórczością i życiem polskich publicystów/redaktorów XX wieku oraz różnymi aspektami działalności Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa oraz historią mediów w Polsce XX w. Autorka wielu publikacji w tym zakresie. Recenzent periodyku naukowego „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”.

Andżelika Sochacka

Prof. 
Agnieszka Hess

profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w jednostce Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej. Jej zainteresowania badawcze to komunikowanie polityczne, mediatyzacja polityki i sfery publicznej, dialog obywatelski, metodologia badań medioznawczych oraz badania nad populizmem.
Andżelika Sochacka

Marcin
Bartnicki

Zastępca Redaktora Naczelnego portalu Wirtualna Polska. W przeszłości kierował działem Nowe Technologie wp.pl Były pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych.

Andżelika Sochacka

Dr
Dominika Popielec

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Instytucie Komunikacji Społecznej i Mediów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Laureatka wyróżnienia dla wybitnych młodych naukowców. Autorka książki „Dziennikarstwo Śledcze. Istota, funkcjonowanie, perspektywy”

Chcesz zostać PARTNEREM GALI?

Jeżeli chcesz wesprzeć nasze działania, a przy okazji wypromować prowadzoną przez siebie działalność (np. biznesową), to zostań partnerem-sponsorem!
Gala Dobrego Dziennikarstwa 2022 jest integralnie połączona z organizowanym przez nas Kongresem Debaty Publicznej. Przygotowaliśmy różne pakiety, jeśli chcesz poznać ich szczegóły skontaktuj się z nami. Osobą odpowiedzialną jest Kamil Miliszewski (k.miliszewski@indid.pl, 506491091).

KomitetORGANIZACYJNY

Andżelika Sochacka

Filip
A. Gołębiewski

Dyrektor Programowy

Kamil Miliszewski

Sara Smyczek-Gołębiewska

Logistyka Kongresu
Marta Błażejewska

Marta
Błażejewska

Biuro kongresowe

Kamil Miliszewski

Kamil
Miliszewski

Public relations i kontakt ze sponsorami

Andżelika Sochacka

Andżelika
Sochacka

Obsługa graficzna i promocja