ZAPRASZAMY NA WYJĄTKOWE WYDARZENIE

Gala Dobrego Dziennikarstwa 2022

Już po raz czwarty Instytut Dyskursu i Dialogu wręczy nagrodę Dobrego Dziennikarza, czyli najbardziej obywatelskie wyróżnienie w polskim dziennikarstwie! Tegoroczna edycja konkursu jest wyjątkowa, ponieważ zakłada wręczenie wyróżnień w aż pięciu kategoriach! Oprócz nagrody głównej także w: dziennikarstwie śledczym, dziennikarstwie nowych mediów, publicystyce i dziennikarstwie społecznym. W poprzednich latach laureatami naszego konkursu byli: Janusz Schwertner, Andrzej Stankiewicz i Jakub Wiech. W tym roku nagrody zostaną wręczone podczas specjalnej Gali, na którą można się zarejestrować poprzez tę stronę. Zapraszamy!

KIEDY?

16 grudnia 2022, godz. 18:30

GDZIE?

Warszawa – Centrum Prasowe Foksal

CEL?

Wręczenie nagród w konkursie Dobry Dziennikarz 2022

.Zagłosuj na swoich faworytów!

Głosowanie na poniższe osoby jest całkowicie DARMOWE. Każda osoba może oddać tylko 1 głos w każdej z kategorii. Głosy oddane z powtarzających się numerów IP będą przez nas odrzucane. Zasady głosowania są następujące:

  1. W przypadku nagrody głównej głosowanie obywateli wyłania czwórkę finalistów, spośród której Kapituła Konkursu wyłania zwycięzcę/czynię.
  2. W przypadku nagród w kategoriach dodatkowych zwycięzcę/czynię wyłania bezpośrednio głosowanie internetowe!

Poniższe kandydatury opierają się głównie o prace redakcji portalu DobrzyDziennikarze.pl 

Szczegółowe zasady konkursu “Dobry Dziennikarz 2022” znajdują się w regulaminie na dole niniejszej strony. Zachęcamy do oddawania głosów poniżej!

Już teraz zapewnij sobie miejsce na gali wypełniając poniższy formularz!

.Zarezerwuj sobie miejsce na Gali Dobrego Dziennikarstwa 2022!

Gala Dobrego Dziennikarstwa 2022 - rejestracja
Opcjonalnie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji oraz udziału w konferencji "ZakopMY topory wojenne w mediach" zwieńczonej wręczeniem nagród Dobrego Dziennikarza 2023
Treść polityki prywatności dostępna jest pod tym linkiem: https://indid.pl/polityka-prywatnosci/
Start Over

.Nominowani do otrzymania nagrody głównej Dobrego Dziennikarza 2022(GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE!)

Dobry Dziennikarz 2022 - nagroda główna (głosowanie)
Oddaj głos w kategorii NAGRODA GŁÓWNA:
Start Over

.Nominowani w kategorii "Dziennikarstwo śledcze" (GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE!)

Dobry Dziennikarz 2022 - śledcze (głosowanie)
Wybierz osobę (lub osoby), która Twoim zdaniem powinna otrzymać nagrodę Dobrego Dziennikarza 2023 w kategorii "Dziennikarstwo Śledcze":
Start Over

.Nominowani w kategorii "Publicystyka"(GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE!)

Dobry Dziennikarz 2022 - publicystyka (głosowanie)
Wybierz osobę, która Twoim zdaniem powinna otrzymać nagrodę Dobrego Dziennikarza 2023 w kategorii "Publicystyka":
Start Over

.Nominowani w kategorii "Nowe media"(GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE!)

Dobry Dziennikarz 2022 - Nowe Media
Wybierz osobę, która Twoim zdaniem powinna otrzymać nagrodę Dobrego Dziennikarza w kategorii "Dziennikarstwo Nowych Mediów":
Start Over

.Nominowani w kategorii "Dziennikarstwo społeczne"(GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE!)

Dobry Dziennikarz 2022 - Społeczne
Wybierz osobę, która Twoim zdaniem powinna otrzymać nagrodę Dobrego Dziennikarza 2023 w kategorii "Dziennikarstwo Społeczne":
Start Over

Przeczytaj UZASADNIENIE NOMINACJI

Kapituła KonkursuDOBRY DZIENNIKARZ 2022

Andżelika Sochacka

Prof.
Tomasz Gackowski

Medioznawca i historyk, doktor habilitowany nauk społecznych (nauki o komunikacji społecznej i mediach), profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Laboratorium Badań Medioznawczych UW, autor licznych artykułów i książek z zakresu metodologii badań medioznawczych i społecznych, analiz dyskursu i narracji.

Andżelika Sochacka

Prof.
Monika Kaczmarek-Śliwińska

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, doradca i trener w obszarze komunikowania się i public relations. Autorka monografii autorskich  i ponad 90-ciu artykułów na temat komunikowania się organizacji i public relations. Koordynatorka oraz uczestniczka projektów badawczych. Jest biegłą sądową z zakresu mediów i komunikacji społecznej oraz ekspertką KRRiT w zakresie edukacji medialnej.
Andżelika Sochacka

Prof.
Magdalena Szpunar

Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii.
Pracuje na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytet Śląski w Katowicach w Instytucie Socjologii. Autorka ponad 160 publikacji naukowych, m.in. monografii: “Kultura algorytmów” (2019), “(Nie)potrzebna wrażliwość” (2018), “Imperializm kulturowy internetu” (2017), “Kultura cyfrowego narcyzmu” (2016).
Andżelika Sochacka

Prof.
Jacek Pyżalski

Profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie edukacji medialnej. Autor licznych badań i publikacji naukowych w tym zakresie. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań. Zainteresowania badawcze związane są z zagadnieniami: agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia, cyberprzemocy wśród młodzieży.

Andżelika Sochacka

Dr
Klaudia Rosińska

Specjalistka ds. przeciwdziałania dezinformacji i cyberbezpieczeństwa, pedagog, współpracownik NASK oraz wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, autorka książki “Fake news. Geneza, istota, przeciwdziałanie” oraz artykułów naukowych na temat psychologicznej podatności na dezinformację.

Andżelika Sochacka

Dr
Bartłomiej Łódzki

Politolog, medioznawca, adiunkt w Zakładzie Komunikowania Międzynarodowego (ISM Uniwersytetu Wrocławskiego). Jego działalność naukowa i badawcza koncentruje się na komunikacji politycznej, nowych technologiach komunikacyjnych, mediach społecznościowych i procesach mediatyzacji. Członek PTKS, PTNP i ECREA. Autor i redaktor licznych publikacji naukowych, w tym książki „The Covid-19 Pandemic as challenge for media and communications studies” (Routledge, 2022). Współautor podręcznika akademickiego „Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju” (Scholar, 2022).
Andżelika Sochacka

Dr
Ewa Modrzejewska

Medioznawczyni i badaczka retoryki, adiunkt w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół: retoryki (argumentacji) w komunikacji publicznej, pragmatyki językowej i analizy dyskursu. Nagrodzona w VIII edycji konkursu „Studiów Medioznawczych” za pracę doktorską pt. Spór polityczny jako strategia retoryczna. Na podstawie materiału prasowego w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości 2005-2007 oraz Platformy Obywatelskiej 2007-2009. Redaktor czasopisma “Res Rhetorica”.
Andżelika Sochacka

Prof.
Lucyna Szot

Politolog, prawnik, medioznawca, profesor uczelniany Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalność: prawo prasowe i autorskie. Jej dodatkowe kwalifikacje zawodowe to aplikacja sędziowska i radcowska. Łączy teorię z praktyką ‒ wiele lat współpracowała z dziennikiem regionalnym „Słowo Polskie”, Oddziałem Dolnośląskim Ruch S.A. i Radiem Publicznym Wrocław S.A. Zainteresowania naukowe Badaczki to komunikowanie polityczne, prawo mediów, ochrona własności intelektualnej, studia nad dziennikarstwem, prawo pracy, zarządzanie informacją, transformacja systemowa i cyfrowa mediów i dziennikarstwa. 

Andżelika Sochacka

Dr hab. Kamila Kamińska-Chełminiak

doktor habilitowana nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach. W pracy naukowej zajmuje się cenzurą w Polsce (1944–1990), twórczością i życiem polskich publicystów/redaktorów XX wieku oraz różnymi aspektami działalności Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa oraz historią mediów w Polsce XX w. Autorka wielu publikacji w tym zakresie. Recenzent periodyku naukowego „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”.

Andżelika Sochacka

Prof. 
Agnieszka Hess

profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w jednostce Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej. Jej zainteresowania badawcze to komunikowanie polityczne, mediatyzacja polityki i sfery publicznej, dialog obywatelski, metodologia badań medioznawczych oraz badania nad populizmem.
Andżelika Sochacka

Marcin
Bartnicki

Zastępca Redaktora Naczelnego portalu Wirtualna Polska. W przeszłości kierował działem Nowe Technologie wp.pl Były pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych.

Andżelika Sochacka

Dr
Dominika Popielec

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Instytucie Komunikacji Społecznej i Mediów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Laureatka wyróżnienia dla wybitnych młodych naukowców. Autorka książki “Dziennikarstwo Śledcze. Istota, funkcjonowanie, perspektywy”

Chcesz zostać PARTNEREM GALI?

Jeżeli chcesz wesprzeć nasze działania, a przy okazji wypromować prowadzoną przez siebie działalność (np. biznesową), to zostań partnerem-sponsorem!
Gala Dobrego Dziennikarstwa 2022 jest integralnie połączona z organizowanym przez nas Kongresem Debaty Publicznej. Przygotowaliśmy różne pakiety, jeśli chcesz poznać ich szczegóły skontaktuj się z nami. Osobą odpowiedzialną jest Kamil Miliszewski (k.miliszewski@indid.pl, 506491091).

KomitetORGANIZACYJNY

Andżelika Sochacka

Filip
A. Gołębiewski

Dyrektor Programowy

Kamil Miliszewski

Sara Smyczek-Gołębiewska

Logistyka Kongresu
Marta Błażejewska

Marta
Błażejewska

Biuro kongresowe

Kamil Miliszewski

Kamil
Miliszewski

Public relations i kontakt ze sponsorami

Andżelika Sochacka

Andżelika
Sochacka

Obsługa graficzna i promocja