ZAPRASZAMY NA WYJĄTKOWE WYDARZENIE

Nagrody Dobrego Dziennikarza 2023

Już po raz piąty Instytut Dyskursu i Dialogu wręczy nagrody Dobrego Dziennikarza, czyli najbardziej obywatelskie wyróżnienie w polskim dziennikarstwie! Tegoroczna edycja konkursu jest wyjątkowa, ponieważ zakłada wręczenie wyróżnień w aż czterech kategoriach! Oprócz nagrody głównej także w: dziennikarstwie śledczym, publicystyce i dziennikarstwie społecznym. W poprzednich latach laureatami naszego konkursu byli: Janusz Schwertner, Andrzej Stankiewicz, Jakub Wiech i Tomasz Rożek. W tym roku nagrody zostaną wręczone podczas konferencji “ZakopMY topory wojenne w mediach”, na którą można się zarejestrować poprzez tę stronę. Zapraszamy!

KIEDY?

14 grudnia 2023, godz. 17:00

GDZIE?

Warszawa – Marzyciele i Rzemieślnicy

CEL?

Wręczenie nagród w konkursie Dobry Dziennikarz 2023

.Weź udział w konferencji!

Wręczenie nagród będzie zwieńczeniem konferencji “ZakopMY topory wojenne w mediach”, na którą serdecznie zapraszamy! Aby wziąć w niej udział (a tym samym zobaczyć na żywo wręczenie nagród Dobrego Dziennikarza 2023) należy zarejestrować się używając poniższego formularza. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o niezwlekanie z rejestracją!
Konferencja organizowana jest w ramach projektu “Lepiej rozmawiajMY i zmieńMY media na DOBRE!” z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Lichtenstein, Islandię i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

.Nominacje do otrzymania nagrody głównej Dobrego Dziennikarza 2023

Głosowanie zakończone! Wyniki zostaną ogłoszone podczas konferencji 14.12.2023 w Warszawie, na którą można się zarejestrować poniżej do 10.12.2023

.Nominacje w kategorii "Dziennikarstwo śledcze"

Głosowanie zakończone! Wyniki zostaną ogłoszone podczas konferencji 14.12.2023 w Warszawie, na którą można się zarejestrować poniżej do 10.12.2023

.Nominacje w kategorii "Publicystyka"

Głosowanie zakończone! Wyniki zostaną ogłoszone podczas konferencji 14.12.2023 w Warszawie, na którą można się zarejestrować poniżej do 10.12.2023

.Nominowani w kategorii "Dziennikarstwo społeczne"

Głosowanie zakończone! Wyniki zostaną ogłoszone podczas konferencji 14.12.2023 w Warszawie, na którą można się zarejestrować poniżej do 10.12.2023

.Zarejestruj się na konferencję!Dzięki udziałowi w konferencji możliwe będzie oglądanie na żywo wręczania nagród Dobrego Dziennikarza 2023

Gala Dobrego Dziennikarstwa 2022 - rejestracja
Opcjonalnie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji oraz udziału w konferencji "ZakopMY topory wojenne w mediach" zwieńczonej wręczeniem nagród Dobrego Dziennikarza 2023
Treść polityki prywatności dostępna jest pod tym linkiem: https://indid.pl/polityka-prywatnosci/
Start Over

Przeczytaj UZASADNIENIE NOMINACJI

Kapituła KonkursuDOBRY DZIENNIKARZ 2023

Andżelika Sochacka

Prof.
Tomasz Gackowski

Medioznawca i historyk, doktor habilitowany nauk społecznych (nauki o komunikacji społecznej i mediach), profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Laboratorium Badań Medioznawczych UW, autor licznych artykułów i książek z zakresu metodologii badań medioznawczych i społecznych, analiz dyskursu i narracji.

Andżelika Sochacka

Dr hab.
Monika Kaczmarek-Śliwińska

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, doradca i trener w obszarze komunikowania się i public relations. Autorka monografii autorskich  i ponad 90-ciu artykułów na temat komunikowania się organizacji i public relations. Koordynatorka oraz uczestniczka projektów badawczych. Jest biegłą sądową z zakresu mediów i komunikacji społecznej oraz ekspertką KRRiT w zakresie edukacji medialnej.
Andżelika Sochacka

Janusz
Schwertner

Redaktor onet.pl a już niebawem goniec.pl Laureat nagrody Dobrego Dziennikarza 2019 (pierwsza edycja). Wielokrotnie nagradzany przez inne grona przyznające nagrody dziennikarskie. Autor m. in. głośnych artykułów o Stowarzyszeniu “Wiosna” i roli ks. Stryczka w nim czy o mobbingu w firmie Sante.
Andżelika Sochacka

Prof.
Jacek Pyżalski

Profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie edukacji medialnej. Autor licznych badań i publikacji naukowych w tym zakresie. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań. Zainteresowania badawcze związane są z zagadnieniami: agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia, cyberprzemocy wśród młodzieży.

Andżelika Sochacka

Dr
Klaudia Rosińska

Specjalistka ds. przeciwdziałania dezinformacji i cyberbezpieczeństwa, pedagog, współpracownik NASK oraz wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, autorka książki “Fake news. Geneza, istota, przeciwdziałanie” oraz artykułów naukowych na temat psychologicznej podatności na dezinformację.

Andżelika Sochacka

Dr
Bartłomiej Łódzki

Politolog, medioznawca, adiunkt w Zakładzie Komunikowania Międzynarodowego (ISM Uniwersytetu Wrocławskiego). Jego działalność naukowa i badawcza koncentruje się na komunikacji politycznej, nowych technologiach komunikacyjnych, mediach społecznościowych i procesach mediatyzacji. Członek PTKS, PTNP i ECREA. Autor i redaktor licznych publikacji naukowych, w tym książki „The Covid-19 Pandemic as challenge for media and communications studies” (Routledge, 2022). Współautor podręcznika akademickiego „Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju” (Scholar, 2022).
Andżelika Sochacka

Dr
Ewa Modrzejewska

Medioznawczyni i badaczka retoryki, adiunkt w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół: retoryki (argumentacji) w komunikacji publicznej, pragmatyki językowej i analizy dyskursu. Nagrodzona w VIII edycji konkursu „Studiów Medioznawczych” za pracę doktorską pt. Spór polityczny jako strategia retoryczna. Na podstawie materiału prasowego w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości 2005-2007 oraz Platformy Obywatelskiej 2007-2009. Redaktor czasopisma “Res Rhetorica”.
Andżelika Sochacka

Prof.
Lucyna Szot

Politolog, prawnik, medioznawca, profesor uczelniany Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalność: prawo prasowe i autorskie. Jej dodatkowe kwalifikacje zawodowe to aplikacja sędziowska i radcowska. Łączy teorię z praktyką ‒ wiele lat współpracowała z dziennikiem regionalnym „Słowo Polskie”, Oddziałem Dolnośląskim Ruch S.A. i Radiem Publicznym Wrocław S.A. Zainteresowania naukowe Badaczki to komunikowanie polityczne, prawo mediów, ochrona własności intelektualnej, studia nad dziennikarstwem, prawo pracy, zarządzanie informacją, transformacja systemowa i cyfrowa mediów i dziennikarstwa. 

Andżelika Sochacka

Ryszard Warta

redaktor portalu Kujawy-pomorze.info, wykładowca uniwersytecki prowadzący zadjęcia z dziennikarstwa. Przez 30 lat związany z toruńskim dziennikiem “Nowości”

Andżelika Sochacka

Prof. 
Agnieszka Hess

profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w jednostce Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej. Jej zainteresowania badawcze to komunikowanie polityczne, mediatyzacja polityki i sfery publicznej, dialog obywatelski, metodologia badań medioznawczych oraz badania nad populizmem.
Andżelika Sochacka

Marcin
Bartnicki

Zastępca Redaktora Naczelnego portalu Wirtualna Polska. W przeszłości kierował działem Nowe Technologie wp.pl Były pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych.

Andżelika Sochacka

Dr
Dominika Popielec

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Instytucie Komunikacji Społecznej i Mediów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Laureatka wyróżnienia dla wybitnych młodych naukowców. Autorka książki “Dziennikarstwo Śledcze. Istota, funkcjonowanie, perspektywy”