AKTUALNOŚCI

Audyt Obywatelski w PAP

10 maja 2024

10 maja 2024 grupa wolontariuszy INDID odwiedziła Polska Agencję Prasową w celu przeprowadzenia audytu obywatelskiego. Jakie są warunki pracy dziennikarzy? Czy przestrzegane są podstawowe normy prawne? Czy zostały uwzględnione potrzeby osób z niepełnosprawnościami? Czy wydawnictwo postępuje zgodnie z etyką dziennikarską? Nasi audytorzy już to wiedzą!

Raport z audytu ukaże się pod koniec roku! Wyczekujcie rezultatów!

Audyt przeprowadzono w ramach projektu “Obywatelska Agencja Ratingowa” dofinansowanego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 2022 przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.