AKTUALNOŚCI

Zrealizujmy wspólnie działania! Media lokalne i obywatelskie we współpracy z INDID

12 września 2022

Od lat nasze działania zmierzają do poprawy debaty publicznej oraz funkcjonowania mediów w Polsce.

Wierzymy, że media, zwłaszcza lokalne, jako fundament współczesnej demokracji mogą rzetelnie i profesjonalnie realizować swoją misję poprzez przyglądanie się poczynaniom władzy i kontrolowanie jej działań. Jeśli jesteś dziennikarzem, bądź przedstawicielem jakiejś redakcji albo dopiero planujesz powołać medium obywatelskie wraz z grupą aktywistów/ek, to zachęcamy do współpracy z nami! Wypełnij formularz poniżej, a na pewno się do Ciebie odezwiemy. Zachęcamy do współpracy instytucje medialne, szczególnie lokalne oraz obywatelskie.

Dlaczego szukamy partnerów do realizacji wspólnych celów? W najbliższym czasie będziemy starali się o środki w ramach konkursu „Media dla demokracji” w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Konkurs daje okazję do podjęcia współpracy między naszą organizacją – Instytutem Dyskursu i Dialogu – a podmiotami medialnymi (lub potencjalnie medialnymi) w celu wzmocnienia demokracji w Polsce. Mamy tu na myśli przede wszystkim:
– kontrolowanie władzy (w tym lokalnej), instytucji publicznych, biznesu i innych uczestników debaty publicznej; 
– stwarzanie przestrzeni do merytorycznej wymiany opinii i punktów widzenia na sprawy publiczne osób i instytucji reprezentujących różne światopoglądy; 
– dostarczanie wiarygodnej i sprawdzonej informacji. 

Wspólnie wypracujmy możliwości naszych działań. Na zgłoszenia czekamy do 23 sierpnia!

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą w najbliższym czasie. 

Media dla demokracji
Czy reprezentujesz jakąś istniejącą już redakcję medialną?
Czy tworzysz już lub chciał(a)byś zacząć tworzyć medium obywatelskie?
Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby współpracy przy tym projekcie?
1. Administratorem danych osobowych jest Instytut Dyskursu i Dialogu (INDID) z siedzibą w Toruniu przy ul. Matejki 61/70. W sprawie przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na adres e-mail: rodo@indid.pl. 2. Na potrzeby rekrutacji INDID przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa organizacji pozarządowej, z którą współpracuje Uczestnik/czka. 3. Podanie danych osobowych przez Zgłaszających jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do projektu. 4. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy (ART. 6 ust.1 lit. B RODO), komunikowania się w sprawach związanych z udziałem w programach edukacyjnych (ART. 6 ust.1 lit. F RODO), w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze (ART. 6 ust.1 lit. C RODO). 5. Dane osobowe Zgłaszających otrzymywane są na podstawie wyrażonej zgody. Osoby wyrażające zgodę mają prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. 6. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy przechowywane są do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji Edycji, wymaganego przez Grantodawcę lub do chwili upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres. 7. Osoby, których dane osobowe będą przetwarzane mają prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. 8. Osoby, których dane osobowe będą przetwarzane mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.