AKTUALNOŚCI

Warsztaty w Piekarach Śląskich z “Czwartą Władzą”

21 września 2022

W minionym tygodniu (14 września 2022) gościliśmy w Piekarach Śląskich z warsztatami w ramach edukacji medialnej z wykorzystaniem naszej autorskiej gry „Czwarta Władza”. Odwiedziliśmy dwa miejsca, gdzie z warsztatów skorzystało około 50 uczniów!

Rok szkolny w ramach edukacji medialnej zaczęliśmy w nietypowym miejscu jakim była Miejska Biblioteka Publiczna im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich. Przyjechaliśmy na zaproszenie tamtejszej biblioteki, w której uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 z klas policyjnej i celnej mogli posłuchać omówienia tematu Sary Smyczek-Gołębiewskiej i Kamila Miliszewskiego. W dalej części warsztatów za pomocą gry „Czwarta Władza” uczniowie mogli przekonać się w praktyce na czym polega zarządzanie instytucją medialną, prowadzenie kampanii wyborczej w mediach oraz jakie są relacje między władzą a mediami.

Kolejnym miejscem jakie odwiedziliśmy był Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych. Chociaż klasa mniej liczna, to również spotkaliśmy się z miłym przyjęciem, a co najważniejsze zaangażowaniem uczniów i nauczycieli. 

Zajęcia w ramach edukacji medialnej z wykorzystaniem gry „Czwarta Władza” mają każdorazowo za zadanie wprowadzić uczniów w świat mediów.. Rozgrywka za pomocą rywalizacji między uczniami ma za zadanie wzbudzić zainteresowanie procesami związanymi z zarządzaniem przepływem informacji i zarządzaniem instytucją medialną, zarówno jej finansami oraz rzetelnością dziennikarską. 

Osoby i szkoły zainteresowane przebiegiem zajęć oraz naszym przyjazdem na warsztaty prosimy o kontakt: Sara Smyczek-Gołębiewska, tel. 733502120, s.smyczek@indid.pl.

Projekt „Lepiej rozmawiajMY i zmieńMY media na DOBRE!” realizowany jest z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.