AKTUALNOŚCI

Spotkanie dotyczące projektu “Empathy”

14 lipca 2022

1 lipca miało miejsce spotkanie dotyczące projektu „EMPATHY: Let’s Empower, Participate and Teach Each Other to Hype Empathy. Challenging Discourse about Islam and Muslims in Poland”. Celem było bliższe poznanie się wśród organizacji partnerskich, którymi są Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (lider), Akademia Pedagogiki Specjalnej, Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, Instytut Dyskursu i Dialogu, Kobiety Wędrowne. Oprócz partnerów projektu w spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele Rady Ekspertów. Miejscem spotkania była siedziba Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W części formalnej omówione zostały dotychczasowe jak i planowane działania projektowe. Wspólna integracja w restauracji Tehran umożliwiła nieformalne rozmowy nt. związane z projektem.

W ramach projektu Instytut Dyskursu i Dialogu realizuje monitoring przekazów medialnych na temat islamu, muzułmanów, Arabów i innych kwestii związanych z kulturą Bliskiego Wschodu. W przekazach szukamy przejawów islamofobii i krzywdzącej stereotypizacji społeczności muzułmańskiej w Polsce i na świecie. Nie przeoczymy też dobrych praktyk pisania o islamie i osobach go wyznających. Nadzorujemy też powstawanie Centrum Dokumentacji Islamofobii, nad którym pracuje Salam Lab oraz badanie akt sądowych związanych z przestępstwami z nienawiści. Prace te nadzoruje dr Ewa Górska z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

admin