AKTUALNOŚCI

Raport podsumowujący monitoring przekazów medialnych dotyczących informowania o zmianach klimatycznych w Polsce

16 listopada 2023

Przedstawiamy raport będący podsumowaniem analiz przekazów medialnych dotyczących zmian klimatu.

Przez kilka ostatnich lat prowadzonego przez Instytut Dyskursu i Dialogu bieżącego monitoringu mediów, mogliśmy obserwować, zarówno dobre, jak i złe praktyki dziennikarskie związane z relacjonowaniem katastrof przyrodniczych, działań człowieka wobec natury, zmian prawnych czy polityki ekologicznej w Polsce i na arenie międzynarodowej.

Raport powstał na podstawie badania tematycznego, w którym opisano wybrane tematy powiązane z zagadnieniem zmian klimatycznych, uwzględniając manipulacyjne i emocjonalne aspekty przekazów medialnych.

Raport powstał w ramach projektu „Lepiej rozmawiajMY i zmieńMY media na DOBRE!”. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.