AKTUALNOŚCI

Raport podsumowujący monitoring przekazów medialnych dotyczących informowania o sytuacji społeczności LGBTQ+ w Polsce

8 grudnia 2023

Przedstawiamy raport będący podsumowaniem analiz przekazów medialnych dotyczących sposobów informowania o sytuacji społeczności LGBTQ+ w naszym kraju.

Raport powstał na podstawie bieżącego monitoringu, w którym opisano wybrane tematy powiązane z zagadnieniem społeczności LGBTQ+, uwzględniając manipulacyjne i emocjonalne aspekty przekazów medialnych.

Ostatecznie, w bazie badania znalazło się 275 materiałów medialnych opublikowanych pomiędzy 4 stycznia 2021 a 22 marca 2023, co stanowi ponad dwa lata aktualnych danych. Do analizy tematyki społeczności LGBTQ+ wykorzystano zgromadzoną bazę badawczą, a pożądane materiały badawcze wyszukiwano zarówno poprzez kategorię „obszar tematyczny” wprowadzaną przez kodujących (m.in. jako „Sytuacja osób LGBTQ+”), jak i poprzez ręczne wyszukiwanie haseł w całej kilkutysięcznej bazie materiałów

Raport powstał w ramach projektu „Lepiej rozmawiajMY i zmieńMY media na DOBRE!”. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.