ProjektyTRWAJĄCE

Dyskurs, Dialogi Rozwój

Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach konkursu PROO 4 Instytut Dyskursu i Dialogu rozpoczyna nowe zadanie. Tym razem będzie to rozwój instytucjonalny w zakresie działalności analitycznej
i wydawniczej naszej organizacji. Główny nacisk położony będzie
na wydawanie czasopisma naukowego “Dyskurs & Dialog”, a także na wydawaniu raportów podsumowujących kolejne cykle monitoringu mediów. Rozwiniemy także nasz zespół pod kątem umiejętności analitycznych i piśmienniczych. 

Wolontariat z efektem WOW, czyliINDID 2.0

“Wolontariat z efektem WOW, czyli INDID 2.0”, to projekt dofinansowany w ramach programu Korpus Solidarności ze środków NIW-CRSO. Zadanie będzie polegać wzmocnieniu i rozwoju wolontariatu prowadzonego przez Instytutu Dyskursu i Dialogu. Jego realizacja bazować będzie na dotychczas zgromadzonej infrastrukturze programistyczno-sprzętowej i zasobach ludzkich w ramach 6-letniej historii fundacji, a także na szeregu konsultacji z dotychczasowymi wolontariuszami jak i ekspertami zewnętrznymi dokonującymi ewaluacji tych działań.
1. Wzmocnienie polegać będzie na (a) wyposażeniu koordynatora wolontariatu w odpowiednie warunki pracy, stabilne wynagrodzenie, bieżące i praktyczne konsultacje z tutorami z różnych obszarów, mentoring oraz edukację w ramach Szkoły Dobrego Wolontariatu (b) ustabilizowaniu pracy liderów zespołów wolontariuszy i wynagrodzenia dla nich.
2. Rozwój polegać będzie na (a) dostosowaniu i bieżącym korygowaniu systemu grywalizacji Wolontariuszy (b) weryfikacji pracy wolontariuszy przez doświadczonych współpracowników (c) szkoleniach rozwojowych (d) wizycie studyjnej (e) mini-grantach dla Wolontariuszy.

Obywatelska AgencjaRatingowa

Obywatelska Agencja Ratingowa to projekt obywatelskich audytów w instytucjach medialnych, których celem jest ocena pracy mediów, mających przełożyć się na ich samodoskonalenie i rzetelniejszą pracę oraz poprawę jakości przekazów medialnych, funkcjonowania mediów, wypracowanie rozwiązań i rekomendacji.

Zaangażowani wolontariusze oceny dokonywać będą poprzez przyznawanie not (ratingów), poprzedzonych monitoringiem przekazów medialnych i audytem obywatelskim w co najmniej 30 głównych polskich tytułach medialnych. Osoby przyznające ratingi zostaną przeszkolone z edukacji medialnej, kompetencji cyfrowych, weryfikacji informacji, rozpoznawania fake news, manipulacji medialnych, propagandy i dezinformacji. Projekt „Obywatelska Agencja Ratingowa” jest realizowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 2022.