ProjektyTRWAJĄCE

Dobry. Lepszy.INDID.

Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w kwocie 673.800 PLN.

Szkoła odpowiedzialności CyfrowejNGO

Projekt ma na celu wyposażenie przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych w wiedzę i umiejętności w zakresie edukacji medialnej, krytycznego myślenia, weryfikowania źródeł informacji, bezpiecznego funkcjonowania w przestrzeni internetowej, kompetencji cyfrowych, a także przeciwstawiania się propagandzie medialnej.

W tym celu zorganizowane zostaną 4 edycje „Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO” dla organizacji o charakterze: równościowym, pomocowym, rzeczniczym oraz strażniczym. Uczestnicy warsztatów będą zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu przeciwstawiania się dezinformacji, propagandzie, manipulacjom i próbom wyłudzania danych. Ponadto, projekt umożliwi rozwój w zakresie rzetelnego konstruowania przekazów informacyjnych, skutecznych działań PR w sieci, tworzenia treści w zgodzie z prawem autorskim, a jednocześnie atrakcyjnych i przyciągających uwagę odbiorców. Każda z 4 edycji zakończy się wypracowaniem zestawu rekomendacji dla danej branży organizacji. Projekt dofinansowany ze środków programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Lepiej RozmawiajMY i ZmieńMY Mediana DOBRE!

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Obywatelska AgencjaRatingowa

Obywatelska Agencja Ratingowa to projekt obywatelskich audytów w instytucjach medialnych, których celem jest ocena pracy mediów, mających przełożyć się na ich samodoskonalenie i rzetelniejszą pracę oraz poprawę jakości przekazów medialnych, funkcjonowania mediów, wypracowanie rozwiązań i rekomendacji.

Zaangażowani wolontariusze oceny dokonywać będą poprzez przyznawanie not (ratingów), poprzedzonych monitoringiem przekazów medialnych i audytem obywatelskim w co najmniej 30 głównych polskich tytułach medialnych. Osoby przyznające ratingi zostaną przeszkolone z edukacji medialnej, kompetencji cyfrowych, weryfikacji informacji, rozpoznawania fake news, manipulacji medialnych, propagandy i dezinformacji. Projekt „Obywatelska Agencja Ratingowa” jest realizowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 2022.