NASZE WARTOŚCI

INDID

Nasze działania nie miałyby sensu, gdyby nie zmierzały do zrobienia czegoś dobrego i ważnego dla nas wszystkich. Jesteśmy organizacją pozarządową (fundacją), która dba o to, żeby w naszej wzajemnej komunikacji mniej było nienawiści, manipulacji czy wrogości, a więcej wzajemnego szacunku i zrozumienia. Nie działamy dla pieniędzy tylko dla WARTOŚCI. To one nadają naszym działaniom sens. Najważniejsze z nich to: wolność słowa, rzetelne dziennikarstwo, pluralizm poglądów, dialog bez nienawiści, media bez manipulacji, dobra rozmowa, szacunek, wzajemne zrozumienie czy dobro wspólne.

Działamy na zasadach think-tanku – ośrodka analitycznego, którego analizy i opracowania dotyczące mediów i komunikacji zawsze będą w pełni rzetelne, uczciwe i pozbawione stronniczości. W naszych działaniach zawsze będziemy kierować się zasadami uczciwości, jawności i transparentności. Nigdy nie pozwolimy sobie na jakiekolwiek naginanie prawa, ani zasad moralnych, aby osiągnąć jakiś cel. Tacy już jesteśmy!

Uchwałą zarządu przyjęliśmy Kodeks Etyki, który reguluje nasze funkcjonowanie w przestrzeni publicznej i wewnątrz organizacji. To fundament, na podstawie którego podejmowane są nasze działania.

UCZCIWOŚĆ

W naszych działaniach zawsze kierujemy się uczciwym podejściem, zarówno względem realizowanych zadań jak i ludzi wokół nas. Naszym zamiarem nie jest nikogo wykorzystywać ani skrycie nim manipulować. Interesuje nas wyłącznie pozytywna i konstruktywna współpraca. Za dobrą pracę, będziemy dobrze wynagradzać.

TRANSPARENTNOŚĆ

W naszych działaniach zawsze będziemy przejrzyści. Wszelkie informacje finansowe, wysokości zarobków członków zarządu, a także rejestry umów (zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych) – będą dostępne dla każdego odwiedzającego naszą stronę internetową.

BEZSTRONNOŚĆ I RZETELNOŚĆ

Ze względu na specyfikę naszej działalności obiecujemy zawsze bezstronnie patrzeć na badaną przez nas rzeczywistość i oceniać ją na chłodno – pomimo własnych poglądów, sympatii politycznych czy medialnych. Nasze analizy i opracowania zawsze będą w taki sam sposób traktować wszystkie oceniane przez nas podmioty medialne. Kluczem do uniwersalnego wychwytywania niepokojących zjawisk w mediach jest dla nas metodologia, opracowana z niezwykłą pieczołowitością i precyzją.

SZACUNEK DLA PRAWA

Nigdy w żaden sposób nie będziemy naginać przepisów polskiego prawa, nawet jeśli wydawać się one nam będą pozbawione sensu. Zarówno rozliczenia finansowe jak i wszelkie działania związane z dokumentacją czy ochroną danych osobowych będą przez nas wykonywane w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

UNIKANIE KONFLIKTU INTERESÓW

Nigdy nie pozwolimy sobie na to, żeby wejść w jakąkolwiek sytuację konfliktu interesów, czyli tzw. podwójnej lojalności. Na przykład, jeżeli będziemy oceniać jakość pracy danego medium, to nigdy nie dopuścimy do spoufalenia się z redakcją na tyle, żeby istniało ryzyko patrzenia na nią bardziej przychylnym okiem. Dyskusja – zawsze. Współpraca – tak. Spoufalanie się – nigdy.

PRZYJAZNE TRAKTOWANIE PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW

Jesteśmy i zawsze będziemy miejscem pracy opartym na dobrej atmosferze, wzajemnym szacunku i radości z tego co robimy. Nigdy nie pozwolimy sobie na wykorzystywanie współ/pracowników, przerzucanie na nich własnych obowiązków czy jakąkolwiek formę mobbingu – za dużo jest go wokół. Chcemy być jak najbliżej tzw. organizacji „turkusowych” – w których nie ma struktury, a jedynie dobra współpraca.

WSPIERANIE I NAGRADZANIE NASZYCH WOLONTARIUSZY

Jedną z podstaw naszej działalności jest i będzie organizowanie i wspieranie wolontariatu. To właśnie ludzie, którzy swą bezinteresowną pracą budują markę naszej organizacji – są i zawsze będą naszym największym skarbem. Dlatego obiecujemy zawsze ich doceniać i nagradzać za wyjątkowe zaangażowanie. Chcemy przyjąć zasadę, że po roku pracy u nas w formie wolontariatu będziemy osobom chętnym oferować inne formy współpracy – także płatne.

SZACUNEK DLA ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Nasze działania w dużej mierze będą opierać się o środki publiczne pozyskiwane w ramach grantów czy różnego rodzaju dotacji. Obiecujemy przyglądać się każdej złotówce i wydawać je roztropnie. Tak, aby przyniosły jak najlepszy efekt dla dobra wspólnego.

DOBRE RELACJE

Z każdym, z kim będziemy mieli okazję zetknąć się w czasie naszej działalności proponujemy dobrą relację – czyli wzajemny szacunek, partnerstwo, dialog i ewentualną współpracę. To samo dotyczyć będzie naszych byłych współ/pracowników, z którymi – jeśli tylko będą chcieli – będziemy utrzymywać jak najlepszy kontakt.

SZCZEROŚĆ

Last but not least, nigdy nie oszukujemy, ani nie będziemy oszukiwać. Nawet w najdrobniejszych sprawach.  Kłamstwo nie przejdzie! Za dużo jest go wokół nas – w debacie publicznej, w ustach polityków i zwykłych obywateli. Pytajcie nas zatem o co chcecie – zawsze powiemy prawdę!