MINI GRANTY

dla Wolontariuszy/ek INDID! Na działania własne i pomysłowe inicjatywy. Zgłoś swój pomysł! Do zgarnięcia jest do 2000 zł!  Przyznamy co najmniej 4 minigranty!

.O projekcie

Kto może złożyć wniosek?

Zespoły wolontariuszy INDID złożone z co najmniej 2 osób,
w tym lidera projektu odpowiedzialnego za jego realizację

Jakie wymogi formalne trzeba spełnić?

Do kiedy trzeba złożyć wniosek?

Do 15.11.2023 r. do 23:59, tylko drogą elektroniczną, na maila:

Na jaką inicjatywę można dostać minigrant?

Na działania wolontariackie, które będę ukierunkowane na pobudzenie aktywności wolontariackiej w obrębie obszarów tematycznych zgodnych z działalnością statutową i misją INDID. Może to być związane np. z monitoringiem kampanii wyborczej!

.Dokumenty do pobrania

Deklaracja lidera projektu

Pobierz w PDF

Pobierz w MS Word

Kryteria oceny projektu

Pobierz w PDF

Pobierz w MS Word

Regulamin konkursu

Pobierz w PDF

Pobierz w MS Word

Sprawozdanie z realizacji

Pobierz w PDF

Pobierz w MS Word

Wniosek konkursowy

Pobierz w PDF

Pobierz w MS Word