Marlena Sztyber

Medioznawczyni, prawniczka, doktorantka nauk o mediach oraz aplikantka radcowska. Od 2014 roku członkini zespołu Laboratorium Badań Medioznawczych UW, z którym brała udział w kilkudziesięciu projektach badawczych realizowanych we współpracy z innymi prestiżowymi ośrodkami naukowymi. Założycielka i wiceprezes Koła Naukowego Analiz Medioznawczych. Członkini Instytutu Dyskursu i Dialogu, liderka Teamu Reprezentacyjnego, Członkini Zarządu Stowarzyszenia Analityków Mediów Elektronicznych. Autorka licznych publikacji naukowych i raportów badawczych, w tym monografii. Ma za sobą kilkadziesiąt prelekcji podczas konferencji i seminariów naukowych – zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. Naukowo zainteresowana m.in. prawem mediów, etyką dziennikarską i socjologią.