AKTUALNOŚCI

INDID na Krynica Forum ‘22

21 października 2022

Krynica Forum to prestiżowe wydarzenie łączące biznes, politykę i świat nauki. Jest platformą wymiany doświadczeń, poglądów i rozmów na najbardziej aktualne problemy. Instytut Dyskursu i Dialogu reprezentował Prezes Zarządu Filip Gołębiewski. 

Na zaproszenie organizatora Krynica Forum mogliśmy moderować trzy panele dyskusyjne:

  1. Społeczeństwo centralnie zarządzane – czy nadać większą wolność samorządom?​
  2. Wyzwania polskich miast jako odpowiedź na wyzwania współczesności
  3. Globalna anarchia? Rola organizacji międzynarodowych i korporacji technologicznych w nowym świecie 

Zagadnienia te dotyczą wyzwań jakie stają przed mieszkańcami współczesnych dużych ośrodków miejskich, władz samorządowych, lokalnych społeczności, które potrzebują rozwiązań będących odpowiedzią na ich oczekiwania i wyzwania współczesności. Również są to wyzwania globalne dotyczące roli i znaczenia korporacji transnarodowych i organizacji międzynarodowych. 

Krynica Forum jest możliwością do wymiany poglądów i dyskusji. Instytut Dyskursu i Dialogu powołano do życia w celu poprawy debaty publicznej, więc cel ten udało nam się promować i popularyzować. Poprawa debaty publicznej daje bowiem możliwość na rozwój procesów komunikacji, ale też poprawę bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej, narodowej i lokalnej.