Filip A. Gołębiewski

Prezes Zarządu
Socjolog, a właściwie fascynat zachowań społecznych. Pomysłodawca i fundator Instytutu Dyskursu i Dialogu. Człowiek o wielu talentach. Ciekawy świata ludzi, sposobu w jaki działają i komunikują się ze sobą. Badacz z natury. Koordynator wielu projektów, zarówno badawczych, naukowych jak i komercyjnych. Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Academia Rerum Socialium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych. W trzecim sektorze od roku 2012. Był m. in. dyrektorem programu „Obywatelski Monitoring Sądów” Fundacji Court Watch Polska, a także głównym specjalistą ds. badań i ewaluacji w Fundacji Stabilo. Był także mentorem, pomagającym podnosić kompetencje eksperckie oraz ekspertem w zakresie stanowienia prawa przez przedstawicieli NGO w projekcie Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Twórca innowacji społecznych, pomysłodawca gier planszowych oraz aplikacji on-line. Ma za sobą setki przeprowadzonych szkoleń jako trener. Każde z nich uważa za inspirujące. Jego marzeniem jest, aby ludzie lepiej ze sobą rozmawiali. Prywatnie ojciec dwóch córeczek, miłośnik sportu i dobrego jedzenia. Gra na gitarze. Relacje z bliskimi ceni sobie najbardziej.