Analiza przekazówANGLOJĘZYCZNYCH

Analiza przekazów anglojęzycznych

Analiza przekazów anglojęzycznych

Dla studentów anglistyki

Nie można analizować artykułów z innych portali niż te wymienione na poniższej liście rozwijanej.
Jeśli nie jest możliwe ustalenie daty - pole pozostaw puste.
Jeśli to niemożliwe - pole pozostaw puste.
3. Czy artykuł zawiera jakieś prezentacje graficzne (zdjęcia, filmy, rysunki, grafiki, mapy, itp.)?
Jeśli są to wklejone wpisy z mediów społecznościowych (np. tweety) to też się liczą.
3b. Czy którakolwiek z grafik dotyczyła pośrednio lub bezpośrednio któregoś z poniższych krajów lub jego liderów? (zaznacz wszystkie pasujące opcje!):
0
0
0
0
0
0
0
4. Czy w treści artykułu pojawiły się określenia negatywne względem któregokolwiek z poniższych krajów lub jego liderów? Zaznacz wszystkie pasujące opcje:

4a. Negatywne określenia względem Ukrainy/Ukraińców lub jej liderów

Nie używaj cudzysłowu. Jeśli pojawiło się więcej niż jedno określenie użyj opcji "Dodaj następne".
Nie używaj cudzysłowu. Jeśli pojawiło się więcej niż jedno określenie użyj opcji "Dodaj następne".

4b. Negatywne określenia względem Rosji/Rosjan lub jej liderów

Nie używaj cudzysłowu. Jeśli pojawiło się więcej niż jedno określenie użyj opcji "Dodaj następne".
Nie używaj cudzysłowu. Jeśli pojawiło się więcej niż jedno określenie użyj opcji "Dodaj następne".

4c. Negatywne określenia względem Polski/Polaków lub jej liderów

Nie używaj cudzysłowu. Jeśli pojawiło się więcej niż jedno określenie użyj opcji "Dodaj następne".
Nie używaj cudzysłowu. Jeśli pojawiło się więcej niż jedno określenie użyj opcji "Dodaj następne".

4d. Negatywne określenia względem Anglii/Wielkiej Brytanii/Brytyjczyków lub jej liderów:

Nie używaj cudzysłowu. Jeśli pojawiło się więcej niż jedno określenie użyj opcji "Dodaj następne".
Nie używaj cudzysłowu. Jeśli pojawiło się więcej niż jedno określenie użyj opcji "Dodaj następne".

4e. Negatywne określenia względem USA/Amerykanów lub ich liderów

Nie używaj cudzysłowu. Jeśli pojawiło się więcej niż jedno określenie użyj opcji "Dodaj następne".
Nie używaj cudzysłowu. Jeśli pojawiło się więcej niż jedno określenie użyj opcji "Dodaj następne".

4f. Negatywne określenia względem Unii Europejskiej lub jej liderów

Nie używaj cudzysłowu. Jeśli pojawiło się więcej niż jedno określenie użyj opcji "Dodaj następne".
Nie używaj cudzysłowu. Jeśli pojawiło się więcej niż jedno określenie użyj opcji "Dodaj następne".

4g. Negatywne określenia względem Chin/Chińczyków lub ich liderów

Nie używaj cudzysłowu. Jeśli pojawiło się więcej niż jedno określenie użyj opcji "Dodaj następne".
Nie używaj cudzysłowu. Jeśli pojawiło się więcej niż jedno określenie użyj opcji "Dodaj następne".
5. Czy w treści artykułu pojawiły się określenia pozytywne względem któregokolwiek z poniższych krajów lub jego liderów? Zaznacz wszystkie pasujące opcje:

5a. Pozytywne określenia względem Ukrainy/Ukraińców lub jej liderów

Nie używaj cudzysłowu. Jeśli pojawiło się więcej niż jedno określenie użyj opcji "Dodaj następne".
Nie używaj cudzysłowu. Jeśli pojawiło się więcej niż jedno określenie użyj opcji "Dodaj następne".

5b. Pozytywne określenia względem Rosji/Rosjan lub jej liderów

Nie używaj cudzysłowu. Jeśli pojawiło się więcej niż jedno określenie użyj opcji "Dodaj następne".
Nie używaj cudzysłowu. Jeśli pojawiło się więcej niż jedno określenie użyj opcji "Dodaj następne".

5c. Pozytywne określenia względem Polski/Polaków lub jej liderów

Nie używaj cudzysłowu. Jeśli pojawiło się więcej niż jedno określenie użyj opcji "Dodaj następne".
Nie używaj cudzysłowu. Jeśli pojawiło się więcej niż jedno określenie użyj opcji "Dodaj następne".

5d. Pozytywne określenia względem Anglii/Wielkiej Brytanii/Brytyjczyków lub jej liderów:

Nie używaj cudzysłowu. Jeśli pojawiło się więcej niż jedno określenie użyj opcji "Dodaj następne".
Nie używaj cudzysłowu. Jeśli pojawiło się więcej niż jedno określenie użyj opcji "Dodaj następne".

5e. Pozytywne określenia względem USA/Amerykanów lub ich liderów

Nie używaj cudzysłowu. Jeśli pojawiło się więcej niż jedno określenie użyj opcji "Dodaj następne".
Nie używaj cudzysłowu. Jeśli pojawiło się więcej niż jedno określenie użyj opcji "Dodaj następne".

5f. Pozytywne określenia względem Unii Europejskiej lub jej liderów

Nie używaj cudzysłowu. Jeśli pojawiło się więcej niż jedno określenie użyj opcji "Dodaj następne".
Nie używaj cudzysłowu. Jeśli pojawiło się więcej niż jedno określenie użyj opcji "Dodaj następne".

5g. Pozytywne określenia względem Chin/Chińczyków lub ich liderów

Nie używaj cudzysłowu. Jeśli pojawiło się więcej niż jedno określenie użyj opcji "Dodaj następne".
Nie używaj cudzysłowu. Jeśli pojawiło się więcej niż jedno określenie użyj opcji "Dodaj następne".

6. Ocena ogólnego wydźwięku artykułu

0
To Twoja subiektywna ocena! Nie przejmuj się tym
0
To Twoja subiektywna ocena! Nie przejmuj się tym
0
To Twoja subiektywna ocena! Nie przejmuj się tym
0
To Twoja subiektywna ocena! Nie przejmuj się tym
0
To Twoja subiektywna ocena! Nie przejmuj się tym
0
To Twoja subiektywna ocena! Nie przejmuj się tym
0
To Twoja subiektywna ocena! Nie przejmuj się tym
Wpisz jeśli masz jakieś dodatkowe uwagi do analizowanego materiału
Ile czasu zajęła Ci analiza tego artykułu?