Sara Smyczek-Gołębiewska

Członek Zarządu
Sara Smyczek-Gołębiewska – prawniczka, doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych. Badawczo zainteresowana tematyką słuszności w orzecznictwie. Prezeska Stowarzyszenia Analityków Przekazów Mediów Elektronicznych. Od lat zaangażowana w edukację prawniczą i medialną. Trenerka oraz współautorka edukacyjnych gier planszowych. Ślōnskŏ dzioucha, która w każdą inicjatywę, w którą się angażuje, wnosi życie, uśmiech i pasję. Działaczka trzeciego sektora od najmłodszych lat – zaangażowana w działania Stowarzyszenia „Wolni z Wyboru” oraz jako wolontariusz w Domu Dziecka. Później koordynator Programu Edukacji Prawnej w Fundacji Court Watch Polska, twórczyni interaktywnych narzędzi edukacyjnych, współautorka pierwszej w Polsce edukacyjnej gry planszowej o tematyce prawnej. Lubi obserwować mechanizmy relacji międzyludzkich. Uczestniczka konferencji o tematyce prawnej. Ważną wartością jest dla niej różnorodność – ceni każdą porę roku i większość kolorów świata. Człowiek czynu – nie lubi bierności i marnowania czasu. Dla ciekawej rozmowy przy kubku herbaty lub wyprawy w góry jest w stanie przemierzyć setki kilometrów. W podróży (i nie tylko) najchętniej sięga po literaturę rosyjską. Poza kulturą i sztuką nie posiada więcej fascynacji tym kierunkiem geograficznym.