V Zjazd „Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO”!

W dniach od 13 do 15 maja miało miejsce spotkanie stacjonarne, na którym realizowane były warsztaty z modułu „Prawda” Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO. Tym razem zjazd organizowany był przez naszego partnera czyli Stowarzyszenie Demagog i odbył się w formie stacjonarnej w Hotelu Borowieckim w Łodzi.

Uczestnicy warsztatów otrzymali wiele praktycznych wskazówek dotyczących tego jak skutecznie weryfikować i odbierać docierające do nas przekazy informacyjne. Nie zabrakło też odpowiedzi na pytanie jakie są psychologiczne podstawy dezinformacji oraz w jaki sposób rozmawiać z osobami, które są wierne teoriom spiskowym. Wiedza dotycząca modułu „Prawda” została przekazana uczestnikom warsztatów przez trenerów zatrudnionych przez Stowarzyszenie Demagog. Pierwszego dnia warsztaty prowadziła Kinga Klich, a drugiego dnia Marcel Kiełtyka.
 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i uczestniczkom reprezentującym:
  • Fundacja Urszuli Jaworskiej
  • Stowarzyszenie Młode Dęby
  • Fundacja La Cinta
  • Fundacja VERDA
  • Fundacja Avalon
  • Polski Związek Niewidomych
  • Fundacja Pronautis
  • Fundacja Akademia Rozjowu Anna Kruszyk
  • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Siloe”
  • Stowarzyszenie Jeden Świat – SCI Poland

 

A już 11-12 czerwca spotykamy się stacjonarnie w Toruniu w Hotelu Filmar. Będzie to ostatni zjazd drugiej edycji „Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO”. Organizatorem tego zjazdu jest Instytut Dyskursu i Dialogu.

 

„Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO” to wspólne przedsięwzięcie Instytut Dyskursu i Dialogu oraz Stowarzyszenia Demagog w trakcie którego skupiamy się na edukacji medialnej.

 

Projekt został objęty patronatem portalu ngo.pl

Obejrzyj spotkanie inaugurujące projekt:

 

Projekt „Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.