Spotkanie informacyjne nt. projektu!

Pierwszego października 2021 wystartował projekt „Lepiej rozmawiajMY i zmieńMY media na DOBRE!” Jest on realizowany przez Instytut Dyskursu i Dialogu dzięki dotacji uzyskanej z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zapraszamy na spotkanie informacyjne nt. tego projektu!

Zapraszamy wszystkie osoby chcące zapoznać się z naszym projektem! W szczególności miło powitamy: aktywistów/ki, dziennikarzy/ki, akademików/czki oraz entuzjastów dialogu pomimo różnic. Spotkanie odbędzie się na ZOOM i będzie transmitowane na żywo na fanpage’u Instytutu Dyskursu i Dialogu na Facebooku: https://www.facebook.com/indidpl 

Link do ZOOM (aktywny od 30.11.2021, godz. 12:00): https://us02web.zoom.us/j/85733753901

Zachęcamy także do dołączania do wydarzenia na FB: https://fb.me/e/1nC07LehK

Przypominamy, że projekt “Lepiej rozmawiajMY i zmieńMY media na DOBRE!” ma cztery główne cele:

  1. Edukacja medialna osób w różnym wieku (choć głównie młodych) w zakresie: rozpoznawania manipulacji, fake newsów, propagandy, skrajnej stronniczości i nierzetelności w środkach komunikowania masowego (zarówno w mediach tradycyjnych jak i społecznościowych). W tym celu prowadzimy szereg szkoleń w różnych miastach w Polsce oraz warsztatów w szkołach średnich. Jeśli sytuacja pandemiczna to umożliwi – będą to spotkania stacjonarne. Liczymy, że dzięki nim znacznie podniosą się kompetencje w zakresie krytycznego myślenia u Uczestników/czek projektu.
  2. Obywatelski monitoring przekazów medialnych poświęconych czterem obszarom tematycznym: (a) sytuacja osób LGBTQ w Polsce, (b) stan i rola kościoła katolickiego w Polsce, (c) pandemia COVID-19 w Polsce i reakcje społeczne na nią, (d) zmiany klimatu i sposób ich postrzegania w Polsce. Wyniki monitoringu zostaną opublikowane w czterech przystępnych publikacjach i pokażą w jaki sposób różne kanały komunikacji mówią o powyższych zagadnieniach. Napiętnowane zostaną wszelkie manipulacje, fake newsy czy skrajnie stronnicze podejście.
  3. Promocja zdrowej rozmowy na trudne tematy, pomimo różnic. W tym celu zorganizujemy szereg debat i nagramy serię viddeoblogów, w których osoby mające przeciwstawne poglądy w powyżej zarysowanych obszarach będą miały możliwość zaprezentowania swoich argumentów w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia dla odmiennych poglądów.
  4. Zaprezentowanie propozycji zmian w prawie dotyczącym mediów. Wszystkie zgromadzone doświadczenia w ramach projektu przełożą się na stworzenie projektu ustawy, który przysłuży się zmianom na lepsze w polskim prawie regulującym funkcjonowanie środków komunikowania masowego. W tym celu zorganizujemy spotkania konsultacyjne i poddamy pomysły pod krytyczny osąd ekspertów i interesariuszy. Liczymy na zdobycie szerokiego poparcia społecznego, które umożliwi zaprezentowanie projektu parlamentowi.

Projekt „Lepiej rozmawiajMY i zmieńMY media na DOBRE!” realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez fundację Instytut Dyskursu i Dialogu.