Relacja z seminarium w KPRM

19 lutego 2018 prezes Instytutu Dyskursu i Dialogu – Filip A. Gołębiewski – wziął udział w seminarium w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w którym omawiana była koncepcja stworzenia nowego ciała, jakim miałaby być Rada Dialogu Obywatelskiego. Wśród osób uczestniczących w seminarium byli: Wicepremier prof. Piotr Gliński – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, Wojciech Kaczmarczyk – dyrektor Narodowego Instytutu Wolności oraz sekretarz ds. Pożytku publicznego, dr Agnieszka Rymsza – wicedyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w KPRM, Adam Lipiński – Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania. W panelu – oprócz prezesa zarządu INDID – głos zabrali: Agnieszka Olender (OFOP), Tymoteusz Zych (KIPR i Ordo Iuris), Krzysztof Balon (RDPP), Agnieszka Lenartowicz-Łysik (Kancelaria Prezydenta).

Spotkanie nie miało łatwego charakteru. Omawiana była koncepcja, która ma zarówno przeciwników jak i zwolenników. Główne pytanie brzmiały następująco: Czy ewentualna Rada Dialogu Obywatelskiego powinna zastąpić istniejące ciało opiniodawcze jakim jest Rada Działalności Pożytku Publicznego? Jak powinna zostać skonstruowana, aby jak najszerzej reprezentować obywateli? Czy i ewentualnie w jakiej formie powinny być w ten proces włączeni przedstawiciele samorządów? Czy RDO powinna naśladować istniejącą Radę Dialogu Społecznego (następczynię komisji trójstronnej)?

Zdaniem Instytutu Dyskursu i Dialogu warto tworzyć nowe ciało dialogu (RDO), ale tylko pod warunkiem, że zostanie ono skonstruowane w sposób mądry. W taki sposób, aby stanowić mogło forum dialogu dla jak największej liczby aktywnych obywateli – zrzeszonych wokół szeroko rozumianych inicjatyw społecznych. Uwzględnione muszą być zarówno potrzeby małych lokalnych inicjatyw, jak i dużych podmiotów angażujących setki aktywistów. Aby to osiągnąć należy w chwili obecnej zawiesić dyskusje na poziomie centralnym i przeprowadzić dogłębny proces konsultacyjny w całej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem jego wymiaru lokalnego.

Dokładnie taką zapowiedź usłyszeliśmy od dyrektora Wojciecha Kaczmarczyka na zakończenie seminarium. Mamy nadzieję, że został on choć odrobinę zainspirowany naszą wypowiedzią, która akcentowała potrzebę jak najszerszego włączania obywateli w proces zmiany i danie im poczucia realnego wypowiedzenia się na ważne – z ich punktu widzenia – tematy.

„Rada Dialogu Obywatelskiego powinna działać włączająco wobec obywateli. Tak, żeby czuli, że są częścią procesu zmiany – mówił Filip Gołębiewski z Instytutu Dyskursu i Dialogu. W podobnym tonie wypowiadał się również dyrektor NIW. – Chcemy włączać w dialog obywatelski jak największą liczbę organizacji, również nowych środowisk, które do tej pory miały mniejszą możliwość uczestniczenia w dialogu – mówił Kaczmarczyk. – Nie jest tak, że mamy gotowy pomysł i potrzebujemy papierka lakmusowego. Nie, ten pomysł się wykuwa w dyskusji, pracach eksperckich, debatach takich jak dzisiaj. Efekt tych prac zainicjuje proces kolejnych konsultacji, które będą toczyć się w wielu miejscach w Polsce – zapowiedział.” – można przeczytać w relacji portalu ngo.pl, do której zachęcamy.

Oficjalna relacja na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów znajduje się tutaj.

Debata „Czy to już koniec pandemii Covid-19”?

Debata „Czy to już koniec pandemii Covid-19”?

Będziemy na Slot Art Festival 2022!

Będziemy na Slot Art Festival 2022!

„IV Władza” w lesie, czyli edukujemy na Zlocie Drużyn ZHP Chorągwi Krakowskiej „CHODŹMY”

„IV Władza” w lesie, czyli edukujemy na Zlocie Drużyn ZHP Chorągwi Krakowskiej „CHODŹMY”

2. Zjazd Stacjonarny II edycji Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej SOCNGO

2. Zjazd Stacjonarny II edycji Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej SOCNGO

Raport podsumowujący monitoring przekazów medialnych nt. pandemii COVID-19

Raport podsumowujący monitoring przekazów medialnych nt. pandemii COVID-19

Zjazd Wolontariuszy INDID 2022

Zjazd Wolontariuszy INDID 2022

V Zjazd „Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO”!

V Zjazd „Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO”!

Szkolenia w Jeleniej Górze!

Szkolenia w Jeleniej Górze!

Szkolenie w Jeleniej Górze

Szkolenie w Jeleniej Górze

Szkolenia w Wałbrzychu

Szkolenia w Wałbrzychu

Szkolenie w Krakowie!

Szkolenie w Krakowie!

Szkolenia we Wrocławiu!

Szkolenia we Wrocławiu!

Rekomendacje dla NGO!

Rekomendacje dla NGO!

Nie daj się dezinformacji – wiarygodne źródła informacji z Ukrainy

Nie daj się dezinformacji – wiarygodne źródła informacji z Ukrainy

Dobry Dziennikarz 2021

Dobry Dziennikarz 2021

Spotkanie informacyjne nt. projektu!

Spotkanie informacyjne nt. projektu!

Dołączamy do K-PFOP!

Dołączamy do K-PFOP!

Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO

Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO

Andrzej Stankiewicz z nagrodą Dobrego Dziennikarza 2020!

Andrzej Stankiewicz z nagrodą Dobrego Dziennikarza 2020!

Gala Dobrego Dziennikarstwa 2020!

Gala Dobrego Dziennikarstwa 2020!

Monitoring kampanii prezydenckiej

Monitoring kampanii prezydenckiej

Trzeci numer D&D

Trzeci numer D&D

Praktyki studenckie online

Praktyki studenckie online

Konferencja „Co z tym dziennikarstwem?”

Konferencja „Co z tym dziennikarstwem?”

Zmieńmy MEDIA na DOBRE – zbiórka publiczna na monitorowanie mediów

Zmieńmy MEDIA na DOBRE – zbiórka publiczna na monitorowanie mediów

INDID MEDIA WATCH w Oxfordzie

INDID MEDIA WATCH w Oxfordzie

Wydajemy czasopismo!

Wydajemy czasopismo!

Konferencja w Bonn

Konferencja w Bonn

Wśród liderów światowej debaty — XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy

Wśród liderów światowej debaty — XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy

Byliśmy na Slot Art Festival 2019

Byliśmy na Slot Art Festival 2019

Debata „7 Grzechów Głównych Dziennikarstwa”

Debata „7 Grzechów Głównych Dziennikarstwa”

Instytut Dyskursu i Dialogu na Personal Democracy Forum 2019!

Instytut Dyskursu i Dialogu na Personal Democracy Forum 2019!

Zjazd Wolontariuszy 2018

Zjazd Wolontariuszy 2018

Szkolenie w Katowicach

Szkolenie w Katowicach

Zjazd Wolontariuszy INDID!

Zjazd Wolontariuszy INDID!

Konferencja podsumowująca projekt „Senior też Badacz!”

Konferencja podsumowująca projekt „Senior też Badacz!”

Konsultacje metodologii INDID!

Konsultacje metodologii INDID!

Projekty badawcze seniorów

Projekty badawcze seniorów

Wykłady z seniorami z ostatniego tygodnia

Wykłady z seniorami z ostatniego tygodnia

Wykład w Aleksandrowie Kujawskim

Wykład w Aleksandrowie Kujawskim

Inauguracja zajęć w ramach projektu „Senior też badacz!” – UTW Chełmno

Inauguracja zajęć w ramach projektu „Senior też badacz!” – UTW Chełmno

Konsultacje społeczne w Białym Borze (gmina Grudziądz)

Konsultacje społeczne w Białym Borze (gmina Grudziądz)

Relacja z seminarium w KPRM

Relacja z seminarium w KPRM

Relacja z EDUKATONU

Relacja z EDUKATONU

Konsultacje społeczne w Grudziądzu

Konsultacje społeczne w Grudziądzu

Materiał na edukaton

Materiał na edukaton

INDID w KPRM

INDID w KPRM

Jedziemy na EDUKATON!

Jedziemy na EDUKATON!

INDID W RADIOWEJ JEDYNCE

INDID W RADIOWEJ JEDYNCE

KONTAKT

 

Instytut Dyskursu i Dialogu
ul. Świętej Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń

TEL. 509143332
biuro@indid.pl

 

Jeśli chcesz się z nami spotkać i porozmawiać, nie wahaj się, napisz do nas!