Rekomendacje dla NGO!

Zachęcamy do zapoznania się z rekomendacjami dla organizacji pozarządowych, które zostały opracowane przez Uczestników i Uczestniczki I Edycji projektu „Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO”. Rekomendacje podzielone zostały na 4 zakresy tematyczne: rzetelność, prawda, bezpieczeństwo, twórczość.

To ważne wydarzenie w ramach projektu „Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO”. Wierzymy, że rekomendacje posłużą wielu organizacjom do podwyższenia standardów funkcjonowania w sieci. Dedykowane są one organizacjom równościowym, jednak są na tyle uniwersalne, że każde NGO może śmiało z niego korzystać!

Rekomendacje zostały podzielone na 4 sekcje, które odzwierciedlają moduły szkoleniowe w ramach SOCNGO:

  • Rzetelność
  • Prawda
  • Bezpieczeństwo
  • Twórczość

Za wypracowanie rekomendacji z pierwszej i ostatniej sekcji odpowiedzialny był Instytut Dyskursu i Dialogu, natomiast za wypracowanie ich w ramach drugiej i trzeciej nasz partner projektowy – Stowarzyszenie Demagog. Podziękowania należą się w tym miejscu Patrykowi Zakrzewskiemu, który pracował mentoringowo z grupami „Bezpieczeństwo” i „Prawda”. Za „Rzetelność” i „Twórczość” odpowiadał w tym zakresie Filip A. Gołębiewski z INDID.

Wielkie podziękowania należą się przede wszystkim Autor(k)om samych rekomendacji: Izabelli Ferenc, Jolancie Ratyńskiej, Edycie Czerneckiej, Hannie Shendzer, Piotrowi Ejsmontowi, Eugeniuszowi Kończakowi, Adamowi Sigerowi, Nickowi Bahurowi, Cezaremu Kardaszowi, Monice Pawłowskiej, Magdalenie Maciejewskiej, Dawidowi Biernatowi, Jakubowi Kościółkowi, Milenie Strehlau, Katarzynie Pawłowskiej, Ewelinie Lasocie i innym.

REKOMENDACJE I EDYCJA – POBIERZ W PDF

Projekt został objęty patronatem portalu ngo.pl

 

Obejrzyj spotkanie inaugurujące projekt:

 

Projekt „Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.