Raport podsumowujący monitoring przekazów medialnych nt. pandemii COVID-19

Przedstawiamy nasz najnowszy raport podsumowujący monitoring przekazów medialnych. Obrazuje on w jaki sposób w 2021 roku kreowane były treści informacyjne dotyczące pandemii COVID-19. Mamy nadzieję, że dziesiątki przeanalizowanych materiałów, nad którymi pracował nasz Zespół, dadzą odpowiedzi na pytania dotyczące manipulacji, rzetelności, ukrytych przekazów, ale też dobrych praktyk stosowanych przez dziennikarzy w przekazywaniu informacji o pandemii.

Nasi Wolontariusze przeanalizowali 356 materiałów pochodzących z różnych źródeł informacyjnych. Efektem tej pracy jest raport podsumowujący monitoring przekazów medialnych nt. pandemii COVID-19. Przegląd ten odnosi się do zawartych w naszej bazie informacji z tego zakresu tematycznego. 

Opracowaniem merytorycznym dokumentu zajęli się przedstawiciele Teamu Analitycznego INDID: Anita Kwiatkowska (lider teamu), Klaudia Haluszko, Mikołaj Wu. Redakcja i korekta tekstu – Team publicystyczny: Wiktor Nowak (lider teamu). Oprawa graficzna – Team graficzny: Adrianna Lasinkiewicz (lider teamu), Adrianna Szaposznikow, Andżelika Sochacka.

 

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem!

Kliknij, aby pobrać:

Raport powstał w ramach projektu „Lepiej rozmawiajMY i zmieńMY media na DOBRE! Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.