Praktyki studenckie online

Obecne okoliczności związane z pandemią wirusa COVID-19 znacznie utrudniają funkcjonowanie wielu uczelni wyższych jak i odbywanie obowiązkowych praktyk studenckich. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw tym potrzebom i umożliwić studentom różnych uczelni ich realizację w trybie zdalnym. Praktyki polegają na analizowaniu przekazów medialnych w zgodzie z ujednoliconą i konsultowaną ze środowiskiem eksperckim metodologią analizy. Wszelkie szczegóły dostępne są w opublikowanym przez nas raporcie „Media pod lupą. Analiza przekazów medialnych z roku 2018”, dostępnym na naszej stronie internetowej: https://indid.pl/publikacje/

Zachęcamy zarówno przedstawicieli uczelni wyższych jak i pojedynczych studentów do kontaktu z nami w przypadku zainteresowania współpracą w zakresie realizacji praktyk studenckich. Przypominamy, że Instytut Dyskursu i Dialogu jest think tankiem obywatelskim (zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr: 0000694911), mającym na celu podwyższanie jakości debaty publicznej poprzez bieżące monitorowanie przekazów medialnych i publikowanie raportów oraz analiz podsumowujących powyższe działania. Prowadzimy program obywatelskiego monitoringu mediów INDID MEDIA WATCH, który ma na celu sprawdzanie rzetelności i bezstronności przekazów pojawiających się w mediach (TV, radio, prasa, portale internetowe). Jego podstawą jest całkowita apolityczność – nie sprzyjamy żadnej ze stron konfliktu: politycznego, społecznego czy ideologicznego.  W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem raportu z analiz za rok 2019. W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu pod nr tel. 509143332 lub mailowo: f.golebiewski@indid.pl.

Informacja dla Dziekanów, kierowników poszczególnych kierunków studiów, opiekunów praktyk i innych osób zajmujących się praktykami od strony uczelnianej: jesteśmy w stanie (1) podpisać zaproponowane przez Państwa lub zaproponowane przez nas porozumienie o współpracy ws. praktyk jak i (2) odnotowywać pracę praktykantów w zgodzie z obowiązującymi u Państwa zasadami (prowadzenie dzienniczka praktyk, karty praktyk, itp.). Jesteśmy w stanie przyjąć dowolną liczbę praktykantów. Wszelkie działania odbywają się online, poprzez system wprowadzania danych implementowany na naszej stronie internetowej.

Oferta dla uczelni jest, co do zasady, całkowicie bezkosztowa (chyba, że uczelnia będzie miała dodatkowe wymogi związane z nakładami finansowymi). Jednak z drugiej strony studenci odbywający praktyki u nas nie mogą liczyć na żadne wynagrodzenie. Otrzymają jednak od nas zaświadczenie o współpracy i nakładzie pracy poświęconej w czasie praktyk.

Zapraszamy do kontaktu!

Debata „Czy to już koniec pandemii Covid-19”?

Debata „Czy to już koniec pandemii Covid-19”?

Będziemy na Slot Art Festival 2022!

Będziemy na Slot Art Festival 2022!

„IV Władza” w lesie, czyli edukujemy na Zlocie Drużyn ZHP Chorągwi Krakowskiej „CHODŹMY”

„IV Władza” w lesie, czyli edukujemy na Zlocie Drużyn ZHP Chorągwi Krakowskiej „CHODŹMY”

2. Zjazd Stacjonarny II edycji Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej SOCNGO

2. Zjazd Stacjonarny II edycji Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej SOCNGO

Raport podsumowujący monitoring przekazów medialnych nt. pandemii COVID-19

Raport podsumowujący monitoring przekazów medialnych nt. pandemii COVID-19

Zjazd Wolontariuszy INDID 2022

Zjazd Wolontariuszy INDID 2022

V Zjazd „Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO”!

V Zjazd „Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO”!

Szkolenia w Jeleniej Górze!

Szkolenia w Jeleniej Górze!

Szkolenie w Jeleniej Górze

Szkolenie w Jeleniej Górze

Szkolenia w Wałbrzychu

Szkolenia w Wałbrzychu

Szkolenie w Krakowie!

Szkolenie w Krakowie!

Szkolenia we Wrocławiu!

Szkolenia we Wrocławiu!

Rekomendacje dla NGO!

Rekomendacje dla NGO!

Nie daj się dezinformacji – wiarygodne źródła informacji z Ukrainy

Nie daj się dezinformacji – wiarygodne źródła informacji z Ukrainy

Dobry Dziennikarz 2021

Dobry Dziennikarz 2021

Spotkanie informacyjne nt. projektu!

Spotkanie informacyjne nt. projektu!

Dołączamy do K-PFOP!

Dołączamy do K-PFOP!

Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO

Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO

Andrzej Stankiewicz z nagrodą Dobrego Dziennikarza 2020!

Andrzej Stankiewicz z nagrodą Dobrego Dziennikarza 2020!

Gala Dobrego Dziennikarstwa 2020!

Gala Dobrego Dziennikarstwa 2020!

Monitoring kampanii prezydenckiej

Monitoring kampanii prezydenckiej

Trzeci numer D&D

Trzeci numer D&D

Praktyki studenckie online

Praktyki studenckie online

Konferencja „Co z tym dziennikarstwem?”

Konferencja „Co z tym dziennikarstwem?”

Zmieńmy MEDIA na DOBRE – zbiórka publiczna na monitorowanie mediów

Zmieńmy MEDIA na DOBRE – zbiórka publiczna na monitorowanie mediów

INDID MEDIA WATCH w Oxfordzie

INDID MEDIA WATCH w Oxfordzie

Wydajemy czasopismo!

Wydajemy czasopismo!

Konferencja w Bonn

Konferencja w Bonn

Wśród liderów światowej debaty — XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy

Wśród liderów światowej debaty — XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy

Byliśmy na Slot Art Festival 2019

Byliśmy na Slot Art Festival 2019

Debata „7 Grzechów Głównych Dziennikarstwa”

Debata „7 Grzechów Głównych Dziennikarstwa”

Instytut Dyskursu i Dialogu na Personal Democracy Forum 2019!

Instytut Dyskursu i Dialogu na Personal Democracy Forum 2019!

Zjazd Wolontariuszy 2018

Zjazd Wolontariuszy 2018

Szkolenie w Katowicach

Szkolenie w Katowicach

Zjazd Wolontariuszy INDID!

Zjazd Wolontariuszy INDID!

Konferencja podsumowująca projekt „Senior też Badacz!”

Konferencja podsumowująca projekt „Senior też Badacz!”

Konsultacje metodologii INDID!

Konsultacje metodologii INDID!

Projekty badawcze seniorów

Projekty badawcze seniorów

Wykłady z seniorami z ostatniego tygodnia

Wykłady z seniorami z ostatniego tygodnia

Wykład w Aleksandrowie Kujawskim

Wykład w Aleksandrowie Kujawskim

Inauguracja zajęć w ramach projektu „Senior też badacz!” – UTW Chełmno

Inauguracja zajęć w ramach projektu „Senior też badacz!” – UTW Chełmno

Konsultacje społeczne w Białym Borze (gmina Grudziądz)

Konsultacje społeczne w Białym Borze (gmina Grudziądz)

Relacja z seminarium w KPRM

Relacja z seminarium w KPRM

Relacja z EDUKATONU

Relacja z EDUKATONU

Konsultacje społeczne w Grudziądzu

Konsultacje społeczne w Grudziądzu

Materiał na edukaton

Materiał na edukaton

INDID w KPRM

INDID w KPRM

Jedziemy na EDUKATON!

Jedziemy na EDUKATON!

INDID W RADIOWEJ JEDYNCE

INDID W RADIOWEJ JEDYNCE

KONTAKT

 

Instytut Dyskursu i Dialogu
ul. Świętej Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń

TEL. 509143332
biuro@indid.pl

 

Jeśli chcesz się z nami spotkać i porozmawiać, nie wahaj się, napisz do nas!