Monitoring kampanii prezydenckiej

Zespół i Wolontariusze fundacji Instytut Dyskursu i Dialogu podjęli się przeprowadzenia w ostatnich tygodniach kampanii prezydenckiej monitoringu pod kątem sposobu prezentowania wszystkich kandydatów na Urząd Prezydenta RP w trzech głównych telewizyjnych serwisach informacyjnych: „Wiadomościach” TVP, „Faktach” TVN oraz „Wydarzeniach” Polsatu. Decyzja ta zapadła w związku z brakiem tego typu działań ze strony zobligowanej do tego instytucji publicznej, jaką jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Monitoring obywatelski – prowadzony przez Instytut Dyskursu i Dialogu pod hasłem „PatrzyMY i sprawdzaMY” – został objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich – Adama Bodnara.

Dwadzieścioro Wolontariuszy i Wolontariuszek podjęło się monitorowania codziennych głównych wydań telewizyjnych serwisów informacyjnych pod kątem sposobu prezentowania kandydatów na Urząd Prezydenta RP. Począwszy od „Wydarzeń” Polsatu o 18:50, przez „Fakty” TVN o 19:00, aż po „Wiadomości” TVP o 19:30 codziennie mierzymy czas poświęcony każdemu z kandydatów, wypisujemy wszystkie wyraźnie negatywne oraz wyraźnie pozytywne określenia słowne, jakie pojawiają się w odniesieniu do nich pojawiają, a także oceniamy ich sposób prezentacji wizualnej. O akcji obywatelskiego monitoringu mediów pod hasłem „PatrzyMY i sprawdzaMY” mówi prezes zarządu Instytutu Dyskursu i Dialogu, Filip A. Gołębiewski:

Niewątpliwie tego typu monitoring jest niezbędny, żeby dowiedzieć się w jaki sposób kandydaci na urząd prezydenta są pokazywani w mediach docierających na co dzień do milionów Polek i Polaków. Wszak to oni zadecydują o kształcie polskiej polityki na najbliższe 5 lat. Nie ulega wątpliwości, że przekazy medialne mają duży wpływ na nasze zachowania przy urnach wyborczych. A skoro tak, to mamy do czynienia z kwestią kluczową, można by rzec – rdzeniem demokracji. Tego typu działania powinna prowadzić Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, jednak z niezrozumiałych dla nas względów zrezygnowała z tego. Postanowiliśmy zatem – jako świadomi obywatele – wziąć sprawy w swoje ręce.

Monitoring prowadzony jest od 14.06.2020 z użyciem ujednoliconej metodologii, stworzonej specjalnie na okazję wyborów prezydenckich. Względem każdego z kandydatów mierzony jest czas jego prezentacji w danym serwisie informacyjnym. Oprócz tego odnotowywane są wyraźnie negatywne oraz wyraźnie pozytywne sformułowania słowne, użyte względem każdego z kandydatów. Jeżeli pojawia się ewidentna próba wizualnego ukazania któregoś z nich w sposób szczególnie niekorzystny bądź korzystny, to wówczas także jest to wprowadzane do specjalnych formularzy używanych przez Wolontariuszy/ki.

Jak mówi Filip A. Gołębiewski, w monitoringu stosowane są takie same kryteria względem nadawcy publicznego jak i nadawców prywatnych:

Oczywiście najwięcej kontrowersji pojawia się wokół „Wiadomości” TVP. Po pierwsze dlatego, że jest to nadawca publiczny, finansowany z naszych podatków/abonamentu, i powinien on szczególną uwagę  przykładać do rzetelności podczas tworzenia przekazów medialnych. Po drugie zaś dlatego, że od dłuższego czasu widać wyraźnie, że w tym programie stosowane są narracje o charakterze stronniczym, wspierającym obecną władzę i próbujące dyskredytować opozycję. Wskazują na to chociażby nasze raporty [dostępne tutaj]. Jednak nie oznacza to, że łaskawszym okiem patrzymy na nadawców prywatnych: „Fakty” czy „Wydarzenia”. Oceniamy każde wydanie serwisu informacyjnego z takim samym krytycyzmem. Od początku przyjęliśmy w INDID taką zasadę, że liczy się odbiorca i treść, która do niego dociera. Ona zawsze powinna być rzetelna i zgodna ze standardami etycznego dziennikarstwa, niezeleżnie od tego czy pochodzi od nadawcy publicznego czy prywatnego.

Monitoring prowadzony będzie aż do czasu zakończenia głosowania w wyborach. Wszystko wskazuje na to, że do wyłonienia nowego Prezydenta RP potrzebna będzie druga tura wyborów prezydenckich. Oznacza to, że między 29.06.2020 a 12.07.2020 najprawdopodobniej także będą prowadzony monitoring. Po każdej z tur planowane jest wydanie raportu podsumowującego jego wyniki i ustalenia. Patronat honorowy nad prowadzonymi działaniami monitoringowymi objął Rzecznik Praw Obywatelskich – Adam Bodnar.

W związku z prowadzonym monitoringiem uruchomiliśmy także zbiórkę na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z monitoringiem. Potrzebujemy Twojego wsparcia, aby móc opłacić takie rzeczy jak: koszt dostępu do mediów, koszty opracowania merytorycznego i graficznego, a także składu raportu, koszt ewentualnego wydruku raportu, koszt wypromowania go z użyciem płatnej promocji w mediach społecznościowych, aby dotarł do jak najszerszego grona odbiorców i wszelkie inne niezbędne koszty, które zawsze pojawiają się przy organizowaniu tego typu akcji.

Prosimy wesprzyj nas wpłacając dogodną dla siebie sumę. Dla ułatwienia uruchomiliśmy specjalną zrzutkę. Można się z nią zapoznać TUTAJ. Dzięki Twojemu wsparciu zmieniaMY media na dobre!

Patronat honorowy:

Zatrudnienie fundraisera koordynującego zbiórkę środków finansowych zostało sfinansowane z dotacji PROO na lata 2018-2030 w ramach zadania „Dyskurs i Dialog. Pogłębione analizy dla lepszej debaty publicznej”.

 

Debata „Czy to już koniec pandemii Covid-19”?

Debata „Czy to już koniec pandemii Covid-19”?

Będziemy na Slot Art Festival 2022!

Będziemy na Slot Art Festival 2022!

„IV Władza” w lesie, czyli edukujemy na Zlocie Drużyn ZHP Chorągwi Krakowskiej „CHODŹMY”

„IV Władza” w lesie, czyli edukujemy na Zlocie Drużyn ZHP Chorągwi Krakowskiej „CHODŹMY”

2. Zjazd Stacjonarny II edycji Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej SOCNGO

2. Zjazd Stacjonarny II edycji Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej SOCNGO

Raport podsumowujący monitoring przekazów medialnych nt. pandemii COVID-19

Raport podsumowujący monitoring przekazów medialnych nt. pandemii COVID-19

Zjazd Wolontariuszy INDID 2022

Zjazd Wolontariuszy INDID 2022

V Zjazd „Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO”!

V Zjazd „Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO”!

Szkolenia w Jeleniej Górze!

Szkolenia w Jeleniej Górze!

Szkolenie w Jeleniej Górze

Szkolenie w Jeleniej Górze

Szkolenia w Wałbrzychu

Szkolenia w Wałbrzychu

Szkolenie w Krakowie!

Szkolenie w Krakowie!

Szkolenia we Wrocławiu!

Szkolenia we Wrocławiu!

Rekomendacje dla NGO!

Rekomendacje dla NGO!

Nie daj się dezinformacji – wiarygodne źródła informacji z Ukrainy

Nie daj się dezinformacji – wiarygodne źródła informacji z Ukrainy

Dobry Dziennikarz 2021

Dobry Dziennikarz 2021

Spotkanie informacyjne nt. projektu!

Spotkanie informacyjne nt. projektu!

Dołączamy do K-PFOP!

Dołączamy do K-PFOP!

Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO

Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO

Andrzej Stankiewicz z nagrodą Dobrego Dziennikarza 2020!

Andrzej Stankiewicz z nagrodą Dobrego Dziennikarza 2020!

Gala Dobrego Dziennikarstwa 2020!

Gala Dobrego Dziennikarstwa 2020!

Monitoring kampanii prezydenckiej

Monitoring kampanii prezydenckiej

Trzeci numer D&D

Trzeci numer D&D

Praktyki studenckie online

Praktyki studenckie online

Konferencja „Co z tym dziennikarstwem?”

Konferencja „Co z tym dziennikarstwem?”

Zmieńmy MEDIA na DOBRE – zbiórka publiczna na monitorowanie mediów

Zmieńmy MEDIA na DOBRE – zbiórka publiczna na monitorowanie mediów

INDID MEDIA WATCH w Oxfordzie

INDID MEDIA WATCH w Oxfordzie

Wydajemy czasopismo!

Wydajemy czasopismo!

Konferencja w Bonn

Konferencja w Bonn

Wśród liderów światowej debaty — XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy

Wśród liderów światowej debaty — XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy

Byliśmy na Slot Art Festival 2019

Byliśmy na Slot Art Festival 2019

Debata „7 Grzechów Głównych Dziennikarstwa”

Debata „7 Grzechów Głównych Dziennikarstwa”

Instytut Dyskursu i Dialogu na Personal Democracy Forum 2019!

Instytut Dyskursu i Dialogu na Personal Democracy Forum 2019!

Zjazd Wolontariuszy 2018

Zjazd Wolontariuszy 2018

Szkolenie w Katowicach

Szkolenie w Katowicach

Zjazd Wolontariuszy INDID!

Zjazd Wolontariuszy INDID!

Konferencja podsumowująca projekt „Senior też Badacz!”

Konferencja podsumowująca projekt „Senior też Badacz!”

Konsultacje metodologii INDID!

Konsultacje metodologii INDID!

Projekty badawcze seniorów

Projekty badawcze seniorów

Wykłady z seniorami z ostatniego tygodnia

Wykłady z seniorami z ostatniego tygodnia

Wykład w Aleksandrowie Kujawskim

Wykład w Aleksandrowie Kujawskim

Inauguracja zajęć w ramach projektu „Senior też badacz!” – UTW Chełmno

Inauguracja zajęć w ramach projektu „Senior też badacz!” – UTW Chełmno

Konsultacje społeczne w Białym Borze (gmina Grudziądz)

Konsultacje społeczne w Białym Borze (gmina Grudziądz)

Relacja z seminarium w KPRM

Relacja z seminarium w KPRM

Relacja z EDUKATONU

Relacja z EDUKATONU

Konsultacje społeczne w Grudziądzu

Konsultacje społeczne w Grudziądzu

Materiał na edukaton

Materiał na edukaton

INDID w KPRM

INDID w KPRM

Jedziemy na EDUKATON!

Jedziemy na EDUKATON!

INDID W RADIOWEJ JEDYNCE

INDID W RADIOWEJ JEDYNCE

KONTAKT

 

Instytut Dyskursu i Dialogu
ul. Świętej Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń

TEL. 509143332
biuro@indid.pl

 

Jeśli chcesz się z nami spotkać i porozmawiać, nie wahaj się, napisz do nas!