Konsultacje społeczne w Grudziądzu

Konsultacje społeczne: Biały Bór (gmina Grudziądz)

Urząd Gminy Grudziądz, planując inwestycje na działkach we wsi Biały Bór, postanowił zasięgnąć opinii mieszkańców w kwestii zagospodarowania tego terenu. W tym celu ogłoszono szerokie konsultacje społeczne. W ramach całego procesu w dniu 17 lutego 2018 roku odbył się spacer badawczy przeprowadzony przez przedstawiciela Instytutu Dyskursu i Dialogu – Piotra A. Zwarycza.
Konsultowany teren leży wzdłuż drogi powiatowej łączącej Grudziądz z Wałdowem. Z jednej strony graniczy on z fabryką świec Mueller, z drugiej zaś z zabudowaniami mieszkalnymi. Początkowo gmina chciała przeznaczyć go na cele przemysłowe, podobnie jak sąsiadujące z nim tereny, jednak budziło to ogromny sprzeciw okolicznych mieszkańców. Obecnie powstaje tam świetlica, a w planach jest jeszcze przedszkole.
Proces konsultacji był bardzo przemyślany i przygotowany z dbałością o szczegóły. Od strony drogi widoczny był wielki bilbord z informacją o organizowanym procesie konsultacji. Wsparcia udzieliła Ochotnicza Straż Pożarna z Rudy, która rozstawiła namiot z dostępem do prądu, gdzie znajdował się ekran z prezentacją multimedialną i nagłośnieniem, a także kącik dla najmłodszych uczestników procesu konsultacyjnego.
Spacer rozpoczął się o godzinie 12:00 w samym centrum konsultowanego terenu, tuż przy nowo wybudowanej świetlicy, która zostanie oddana do użytku już w kwietniu tego roku. Najpierw mieszkańcy zostali zapoznani przez przedstawicieli biura planistycznego z zasadami związanymi z ustalaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Następnie Piotr zapoznał wszystkich z ideą konsultacji i spaceru badawczego, po czym zaprosił wszystkich do wspólnego przejścia wokół terenu.
Spacer badawczy miał kilka przystanków w kluczowych punkach, w których mieszkańcy Białego Boru dzielili się swoimi uwagami i spostrzeżeniami. Mieszkańcy okolicy są bardzo związani z leśnym charakterem tego obszaru – nie wyobrażają sobie, że przestanie być to miejsce rekreacji i wypoczynku. Jednocześnie udało się zdiagnozować, że jest to ważny bufor hałasu oraz spalin, który izoluje zabudowę mieszkalną od terenów przemysłowych. Spacer przebiegał w atmosferze wzajemnego szacunku i dialogu między mieszkańcami, lokalnymi politykami a urzędnikami gminy Grudziądz. Wydaje się, że w drodze kompromisu na tym terenie może powstać w przyszłości przedszkole, a przylegający teren powinien zostać zagospodarowany na cele rekreacyjne – utwardzone ścieżki, ławki, sprzęt do ćwiczeń oraz urządzenia do uprawiania sportu na świeżym powietrzu.
Największą ciekawostką całego procesu była ogromna makieta przedstawiająca konsultowane działki, na podstawie której uczestnicy spaceru mogli udzielić dodatkowych uwag oraz zaprezentować swoje pomysły w formie przestrzennej.
Spacer zakończył się w bardzo pozytywnej atmosferze, a jego uczestnicy zostali ugoszczeni domową grochówką oraz kiełbaskami prosto z ogniska.

Relacja internetowej telewizji miejskiej Grudziądz

Relacja Gazety Pomorskiej

Debata „Czy to już koniec pandemii Covid-19”?

Debata „Czy to już koniec pandemii Covid-19”?

Będziemy na Slot Art Festival 2022!

Będziemy na Slot Art Festival 2022!

„IV Władza” w lesie, czyli edukujemy na Zlocie Drużyn ZHP Chorągwi Krakowskiej „CHODŹMY”

„IV Władza” w lesie, czyli edukujemy na Zlocie Drużyn ZHP Chorągwi Krakowskiej „CHODŹMY”

2. Zjazd Stacjonarny II edycji Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej SOCNGO

2. Zjazd Stacjonarny II edycji Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej SOCNGO

Raport podsumowujący monitoring przekazów medialnych nt. pandemii COVID-19

Raport podsumowujący monitoring przekazów medialnych nt. pandemii COVID-19

Zjazd Wolontariuszy INDID 2022

Zjazd Wolontariuszy INDID 2022

V Zjazd „Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO”!

V Zjazd „Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO”!

Szkolenia w Jeleniej Górze!

Szkolenia w Jeleniej Górze!

Szkolenie w Jeleniej Górze

Szkolenie w Jeleniej Górze

Szkolenia w Wałbrzychu

Szkolenia w Wałbrzychu

Szkolenie w Krakowie!

Szkolenie w Krakowie!

Szkolenia we Wrocławiu!

Szkolenia we Wrocławiu!

Rekomendacje dla NGO!

Rekomendacje dla NGO!

Nie daj się dezinformacji – wiarygodne źródła informacji z Ukrainy

Nie daj się dezinformacji – wiarygodne źródła informacji z Ukrainy

Dobry Dziennikarz 2021

Dobry Dziennikarz 2021

Spotkanie informacyjne nt. projektu!

Spotkanie informacyjne nt. projektu!

Dołączamy do K-PFOP!

Dołączamy do K-PFOP!

Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO

Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO

Andrzej Stankiewicz z nagrodą Dobrego Dziennikarza 2020!

Andrzej Stankiewicz z nagrodą Dobrego Dziennikarza 2020!

Gala Dobrego Dziennikarstwa 2020!

Gala Dobrego Dziennikarstwa 2020!

Monitoring kampanii prezydenckiej

Monitoring kampanii prezydenckiej

Trzeci numer D&D

Trzeci numer D&D

Praktyki studenckie online

Praktyki studenckie online

Konferencja „Co z tym dziennikarstwem?”

Konferencja „Co z tym dziennikarstwem?”

Zmieńmy MEDIA na DOBRE – zbiórka publiczna na monitorowanie mediów

Zmieńmy MEDIA na DOBRE – zbiórka publiczna na monitorowanie mediów

INDID MEDIA WATCH w Oxfordzie

INDID MEDIA WATCH w Oxfordzie

Wydajemy czasopismo!

Wydajemy czasopismo!

Konferencja w Bonn

Konferencja w Bonn

Wśród liderów światowej debaty — XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy

Wśród liderów światowej debaty — XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy

Byliśmy na Slot Art Festival 2019

Byliśmy na Slot Art Festival 2019

Debata „7 Grzechów Głównych Dziennikarstwa”

Debata „7 Grzechów Głównych Dziennikarstwa”

Instytut Dyskursu i Dialogu na Personal Democracy Forum 2019!

Instytut Dyskursu i Dialogu na Personal Democracy Forum 2019!

Zjazd Wolontariuszy 2018

Zjazd Wolontariuszy 2018

Szkolenie w Katowicach

Szkolenie w Katowicach

Zjazd Wolontariuszy INDID!

Zjazd Wolontariuszy INDID!

Konferencja podsumowująca projekt „Senior też Badacz!”

Konferencja podsumowująca projekt „Senior też Badacz!”

Konsultacje metodologii INDID!

Konsultacje metodologii INDID!

Projekty badawcze seniorów

Projekty badawcze seniorów

Wykłady z seniorami z ostatniego tygodnia

Wykłady z seniorami z ostatniego tygodnia

Wykład w Aleksandrowie Kujawskim

Wykład w Aleksandrowie Kujawskim

Inauguracja zajęć w ramach projektu „Senior też badacz!” – UTW Chełmno

Inauguracja zajęć w ramach projektu „Senior też badacz!” – UTW Chełmno

Konsultacje społeczne w Białym Borze (gmina Grudziądz)

Konsultacje społeczne w Białym Borze (gmina Grudziądz)

Relacja z seminarium w KPRM

Relacja z seminarium w KPRM

Relacja z EDUKATONU

Relacja z EDUKATONU

Konsultacje społeczne w Grudziądzu

Konsultacje społeczne w Grudziądzu

Materiał na edukaton

Materiał na edukaton

INDID w KPRM

INDID w KPRM

Jedziemy na EDUKATON!

Jedziemy na EDUKATON!

INDID W RADIOWEJ JEDYNCE

INDID W RADIOWEJ JEDYNCE

KONTAKT

 

Instytut Dyskursu i Dialogu
ul. Świętej Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń

TEL. 509143332
biuro@indid.pl

 

Jeśli chcesz się z nami spotkać i porozmawiać, nie wahaj się, napisz do nas!