Praktyki studenckie online

Obecne okoliczności związane z pandemią wirusa COVID-19 znacznie utrudniają funkcjonowanie wielu uczelni wyższych jak i odbywanie obowiązkowych praktyk studenckich. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw tym potrzebom i umożliwić studentom różnych uczelni ich realizację w trybie zdalnym. Praktyki polegają na analizowaniu przekazów medialnych w zgodzie z ujednoliconą i konsultowaną ze środowiskiem eksperckim metodologią analizy. Wszelkie szczegóły dostępne są w opublikowanym przez nas raporcie „Media pod lupą. Analiza przekazów medialnych z roku 2018”, dostępnym na naszej stronie internetowej: https://indid.pl/publikacje/

Zachęcamy zarówno przedstawicieli uczelni wyższych jak i pojedynczych studentów do kontaktu z nami w przypadku zainteresowania współpracą w zakresie realizacji praktyk studenckich. Przypominamy, że Instytut Dyskursu i Dialogu jest think tankiem obywatelskim (zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr: 0000694911), mającym na celu podwyższanie jakości debaty publicznej poprzez bieżące monitorowanie przekazów medialnych i publikowanie raportów oraz analiz podsumowujących powyższe działania. Prowadzimy program obywatelskiego monitoringu mediów INDID MEDIA WATCH, który ma na celu sprawdzanie rzetelności i bezstronności przekazów pojawiających się w mediach (TV, radio, prasa, portale internetowe). Jego podstawą jest całkowita apolityczność – nie sprzyjamy żadnej ze stron konfliktu: politycznego, społecznego czy ideologicznego.  W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem raportu z analiz za rok 2019. W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu pod nr tel. 509143332 lub mailowo: f.golebiewski@indid.pl.

Informacja dla Dziekanów, kierowników poszczególnych kierunków studiów, opiekunów praktyk i innych osób zajmujących się praktykami od strony uczelnianej: jesteśmy w stanie (1) podpisać zaproponowane przez Państwa lub zaproponowane przez nas porozumienie o współpracy ws. praktyk jak i (2) odnotowywać pracę praktykantów w zgodzie z obowiązującymi u Państwa zasadami (prowadzenie dzienniczka praktyk, karty praktyk, itp.). Jesteśmy w stanie przyjąć dowolną liczbę praktykantów. Wszelkie działania odbywają się online, poprzez system wprowadzania danych implementowany na naszej stronie internetowej.

Oferta dla uczelni jest, co do zasady, całkowicie bezkosztowa (chyba, że uczelnia będzie miała dodatkowe wymogi związane z nakładami finansowymi). Jednak z drugiej strony studenci odbywający praktyki u nas nie mogą liczyć na żadne wynagrodzenie. Otrzymają jednak od nas zaświadczenie o współpracy i nakładzie pracy poświęconej w czasie praktyk.

Zapraszamy do kontaktu!

KONTAKT

 

Instytut Dyskursu i Dialogu
ul. Świętej Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń

TEL. 509143332
biuro@indid.pl

 

Jeśli chcesz się z nami spotkać i porozmawiać, nie wahaj się, napisz do nas!