Zaangażuj się !

MISJA INDID

Wspierając dobre dziennikarstwo chcemy sprawić, żeby w mediach więcej było: rzetelnej informacji, bezstronności, obiektywizmu, a mniej manipulacji, propagandy czy fake newsów. Bez dobrze poinformowanego społeczeństwa nie ma szans na zdrową demokrację i mądre społeczeństwo obywatelskie. To co dziś przeszkadza nam normalnie rozmawiać, to tzw. „plemienność” w debacie publicznej. Politycy, zamiast spokojnie i chłodno debatować, kłócą się, albo powtarzają te same frazesy, wyuczone „przekazy dnia”, mające na celu wyłącznie zdyskredytowanie przeciwnika. To nie jest konstruktywne i przenosi się na: ekspertów, komentatorów, artystów, „celebrytów” czy dziennikarzy występujących w mediach. Ale wpływa także na nas samych w naszych codziennych rozmowach… Kłócimy się zamiast pielęgnować relacje. Dlatego postanowiliśmy to zmienić! Będziemy monitorować media na bieżąco prowadząc działalność strażniczą. Czuwać czy nie dzieje się nic złego, a następnie alarmować jeśli potrzeba. Będziemy też nagłaśniać dobre praktyki oraz edukować obywateli w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów – żeby byli impregnowani na złe zjawiska. Nie ma rzeczy niemożliwych, a my lubimy wyzwania.

Zmieniamy nasze rozmowy – na dobre!

KILKA SŁÓW O  NASZEJ MISJI

Istniejemy po to, żeby zmieniać naszą debatę publiczną na lepsze. Bo wierzymy, że to ona kształtuje opinię publiczną i wyznacza też sposoby, w jakie zwykli ludzie ze sobą rozmawiają

ALIENACJA Z DEBATY PUBLICZNEJ

Bardzo częstą reakcją ludzi w każdym wieku (choć głównie młodych) jest rezygnacja z zainteresowania się sprawami publicznymi. Twierdzą, że politycy tylko się kłócą, a oni nie mają zamiaru się tym przejmować. Dodatkowo, media, które coraz częściej stosują propagandę zamiast rzetelnej informacji, zniechęcają ich do śledzenia wydarzeń, skazując na brak wiedzy o tym co się dzieje wokół. To bardzo niebezpieczne zjawisko, które może skutkować tym, że łatwiej będzie później takimi osobami manipulować. Dlatego będziemy szkolić jak największą rzeszę obywateli (młodych, seniorów, osoby w średnim wieku) w zakresie mądrego i odpowiedzialnego korzystania z mediów, a także zachęcać ich do interesowania się sprawami publicznymi i aktywności obywatelskiej.

AKTYWNY THINK-TANK

Aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w debacie publicznej, będziemy tworzyć profesjonalne i bezstronne opracowania, spełniające standardy metodologii nauk społecznych, a następnie nagłaśniać ich wyniki w celu poprawy funkcjonowania mediów oraz innych podmiotów. Naszym celem jest istotna zmiana jakościowa – zwiększenie liczby rzetelnych publikacji w mediach, wyeliminowanie propagandy i manipulacji w przekazach dziennikarskich, tropienie i nagłaśnianie fake newsów, mowy nienawiści czy ksenofobii. Nigdy nie będziemy stronniczy – nasze analizy będą tak samo krytyczne i rzetelne wobec wszystkich podmiotów (mediów, polityków, dziennikarzy, itp.)

DOBRY DIALOG

Będziemy też wspierać zdrowe formy dialogu w różnej formie – zarówno indywidualnej jak i grupowej. Naszym celem jest promowanie mediacji jako dobrego sposobu rozwiązywania sporów. Zamierzamy też upowszechniać jak najszersze stosowanie przez organy administracji publicznej konsultacji społecznych, które umożliwiają wypowiedzenie się obywatelom na różne tematy, a także ich współudział w tworzeniu polityk publicznych. Z czasem będziemy też organizować rozmaite spotkania mające na celu upodmiotowienie obywateli w formie coachingu bądź mentoringu w różnych zakresach.

ZDROWE ROZMOWY

Wierzymy, że powyższe działania przełożą się także na nasze normalne, codzienne rozmowy. Że będziemy umieli się pięknie różnić, wymieniać argumenty, a nawet spierać, ale bez obrażania, manipulowania czy upokarzania. Wzajemny szacunek powinien być zawsze wartością nadrzędną. Mamy nadzieję, że coraz częściej to on będzie dominował zamiast negatywnych emocji, krzyku czy kłamstwa.

KONTAKT

 

Instytut Dyskursu i Dialogu
ul. Świętej Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń

TEL. 509143332
biuro@indid.pl

 

Jeśli chcesz się z nami spotkać i porozmawiać, nie wahaj się, napisz do nas!