Zaangażuj się !

DYSKURS

Słowo DYSKURS jest ostatnio bardzo często używane. Ma ono różne znaczenia. W ujęciu socjologicznym, które jest nam najbliższe, dyskurs jest pewną utrwaloną praktyką wypowiadania się bądź komunikowania, w której widać powtarzalność. Celem analizy dyskursu jest rekonstrukcja wzorców, praktyk i reguł wytwarzania znaczeń zawartych w przekazywanych komunikatach. Innymi słowy jest to po prostu sposób używania języka.
Jak nietrudno się domyślić największą „władzę” w wytwarzaniu tych wzorców, praktyk i reguł mają media. To one, w pewnym sensie, formatują nasze umysły i sugerują nam co mamy myśleć i jak się wypowiadać. Dlatego tak ważne jest, żeby robiły to rzetelnie i bez manipulacji. Tylko wówczas społeczeństwo będzie bardziej świadome i rzadziej ulegać będzie populizmowi czy demagogii.
Właśnie dlatego postanowiliśmy prowadzić tzw. działalność strażniczą w obrębie mediów – monitorować regularnie zarówno te publiczne jak i prywatne kanały komunikacji (TV, prasa, radio, internet). Będziemy wychwytywać negatywne zjawiska i piętnować je. Przykłady pozytywne zaś nagłaśniać i chwalić. To wyzwanie na długie lata, ale wierzymy, że dla dobra wspólnego trzeba to zacząć robić jak najszybciej.
Zanim będzie za późno…

WSPIERAJMY DOBRE DZIENNIKARSTWO

Dobre dziennikarstwo w dzisiejszych czasach jest na wagę złota. Pośród zalewu propagandy, manipulacji, fake newsów, mowy nienawiści i ksenofobii, nie jest łatwo wyłowić rzetelne materiały, przygotowane przez Dobrych Dziennikarzy. Będziemy zawsze wspierać tych z nich, którzy na co dzień przestrzegają zasad etyki dziennikarskiej: rzetelności, bezstronności, odróżniania faktów od opinii i najzwyklejszego w świecie mówienia i pisania prawdy. Zgłaszają się do nas dziennikarze z całej Polski. Wiemy jak źle jest, zwłaszcza w prasie lokalnej. Wiemy, że niełatwo im pracować. Że naciski i pokusy zdarzają się częściej niż byśmy chcieli. Jesteśmy od tego, żeby pomóc. Właśnie WAM.

DOBRA DIAGNOZA

Jeśli jesteś dziennikarzem bądź pracownikiem mediów i chcesz opowiedzieć nam swoją historię – po prostu napisz lub zadzwoń. Chętnie Cię wysłuchamy, gwarantując anonimowość i bezpieczeństwo. Zbieramy historie z całego kraju – im więcej ich będzie, tym lepsza diagnoza kluczowych problemów polskiego dziennikarstwa. A tylko ona umożliwi nam podjęcie działań naprawczych, uzdrawiających debatę publiczną.

MONITORING MEDIÓW

Regularny, systematyczny i bezstronny monitoring przekazów medialnych, to nasza codzienna działalność. Kluczem do jego skuteczności jest precyzyjna metodologia, konsultowana z szerokim środowiskiem znawców w temacie dziennikarstwa. Umożliwia ona ocenę zawartości treści medialnych, niezależnie od poglądów oceniającego. Dzięki temu możemy w sposób obiektywny wychwytywać zarówno niepokojące jak i pozytywne zjawiska w mediach.

RAPORTY I ANALIZY

Wszystkie zjawiska, które w ramach monitoringu uda nam się wychwycić skrupulatnie opisujemy w raportach i analizach, które publikujemy na naszej stronie – zawsze za darmo. Każdy może się z nimi zapoznać i wykorzystywać w dobrym celu. Do wszystkich opracowań przykładamy maksimum uwagi, aby publikacja, która trafia w ręce Czytelnika, była przygotowana profesjonalnie, rzetelnie i bezstronnie.

MEDIA OBYWATELSKIE

Naszym marzeniem jest, aby działania, które podejmujemy inspirowały zwykłych obywateli do tworzenia i regularnego prowadzenia mediów obywatelskich – takich prawdziwie niezależnych od jakiejkolwiek władzy. Media te – choćby w formie zwykłej gazetki wydawanej w małej miejscowości – zawsze są najbliżej zwykłych ludzi i dostarczają informacji najbardziej im potrzebnym. Media? Obywatelskie!

KONTAKT

 

Instytut Dyskursu i Dialogu
ul. Świętej Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń

TEL. 509143332
biuro@indid.pl

 

Jeśli chcesz się z nami spotkać i porozmawiać, nie wahaj się, napisz do nas!